ذهن آگاهی به شما کمک می کند تا سیگار را ترک کنید

سیگار کشیدن

ذهن آگاهی به شما کمک می کند تا سیگار را ترک کنید

ذهن آگاهی به شما کمک می کند تا سیگار را ترک کنید 700 394 ارمغان رشد

می خواهید سیگارتان را ترک کنید؟ ذهن آگاهی می تواند کمک کند تا هوس نیکوتینتان را کنار بگذارید.

ترک وابستگی به نیکوتین، بسیار دشوار است. در سال گذشته نزدیک به نیمی از سیگاری های آمریکا موفق شده اند تا سیگار را برای یک روز کنار بگذارند ولی روز بعد دوباره به آن روی آورده اند. پس زمانی که یک روش ترک سیگار موفقیت های بلند مدت تر به همراه دارد می تواند روشی کاربردی باشد.

در تحقیقی در مورد ذهن آگاهی برای ترک سیگار به این موضوع پرداخته شد. این تحقیق 88 شرکت کننده داشت که حداقل نصف یک پاکت را در روز مصرف می کردند. به صورت رندوم به برخی از شرکت کنندگان 8 جلسه برای تمرین ذهن آگاهی داده شد و به سایرین یک برنامه ی ترک سیگار استاندارد. این برنامه شامل استراتژی هایی همانند تغییر سبک زندگی و یا دوری از مواردی که فرد را به سیگار کشیدن ترغیب می کند، می شد.

در گروه ذهن آگاهی میزان کاهش چشم گیری در سیگار کشیدن دیده می شد که حتی پس از درمان نیز ادامه داشت. بعد از چهار ماه 31 درصد از افراد این گروه سیگار را به طور کامل کنار گذاشته بودند.  در حالی که این میزان در گروه درمان استاندارد تنها 6 درصد بود. این اولین تحقیقی بود که به ذهن آگاهی به عنوان یک روش مستقل برای ترک سیگار نگاه می کرد. تحقیقات بیشتری نیاز است تا از درستی این آزمایش مطمئن شویم، ولی تا به اینجا آن ها به نظر کاربردی می آیند.

اخیرا با محقق رهبر این تحقیق صحبتی داشتم. او برای من توضیح داد که تمرین ذهن آگاهی چگونه می تواند به شما در ترک سیگار کمک کند. آن ها به شرح زیر هستند :

 چگونه علاقه مند شدید تا برای کمک به مردمی که اعتیاد دارند از روش ذهن آگاهی استفاده کنید؟

من متوجه شدم که افرادی که اعتیاد دارند و افرادی که ذهن آگاهی را تدریس می کنند، هر دو به یک زبان صحبت می کنند. استادان ذهن آگاهی به شما می گویند که استرس از هوس کردن ناشی می شود. اگر بتوانید هوستان را کنار بگذارید، می توانید استرستان را برطرف کنید و تمرین ذهن آگاهی راه انجام آن است.

افرادی که اعتیاد دارند بهتر از هرکدام از ما معنای هوس کردن را می فهمند. برای آن ها هوس یک مشکل آنی و سرسخت است که زندگی شان را به ویرانی می کشاند و آن ها در پی یک راه حل هستند.

آیا از اینکه تمرین خودآگاهی بهتر از روش های استاندارد ترک سیگار عمل کرد شگفت زده شدید؟

بله، بسیار زیاد. درمان های استاندارد همانند دوری از محرک هایی همچون زیرسیگاری، فندک و یا استفاده از جایگزین هایی مثل جویدن هویج و ته مداد، تنها ساقه را کوتاه می کند و ریشه باقی می ماند و به همین دلیل امکان بازگشت وجود دارد. این در حالی است که ذهن آگاهی نفوذ کرده و ریشه را از بین می برد.

شما چگونه به مردم می آموزید تا از ذهن آگاهی برای کنترل هوس نیکوتینشان استفاده کنند؟

در طی چهار مرحله:

تشخیص: تشخیص هوسی که در حال افزایش است و حفظ آرامش.

پذیرش: این لحظه را بپذیرید. آن را انکار نکنید. حواستان را پرت کنید و یا سعی کنید کاری انجام دهید.

بررسی: تجربه ای را که در حال ساخته شدن است را بررسی کنید. از خودتان بپرسید” در حال حاضر در بدن من چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟”

یادداشت: هرچه پیش می آید را یادداشت کنید. اگر مواردی همچون فشار، کسلی و خستگی را یادداشت کنید، متوجه می شوید که این ها چیزی نیستند جز احساسات بدن. حتما نباید در برابر آن ها واکنشی نشان دهید. می توانید تحمل کنید تا این حس ها فروکش کنند.

این پروسه در طول زمان چگونه بر هوس تاثیر می گذارد؟

هر بار که به هوسی بی توجهی کنید، در واقع او را ضعیف تر کرده اید. تصور کنید که این هوس، یک کودک است که در یک سوپرمارکت فریاد می زند. می توانید به کودکتان یک آبنبات بدهید ولی این یک راه موقتی است. درست زمانی که آبنباتش تمام شود، دوباره شروع به فریاد زدن می کند. مشابه با این موضوع، سعی برای سرکوب یک هوس، هیچ گاه برای مدت طولانی باقی نمی ماند.

پس به جای آن چه کار می توانیم انجام دهیم؟ می توانید کودکتان را با صبر و عشق در آغوش بگیرید تا زمانی که دست از فریاد زدن بردارد. ممکن است برای مدتی ناراحت کننده باشد، ولی در نهایت کودک خسته می شود و دست از فریاد بر می دارد. دفعه ی بعدی که فریاد می زند صدایش پایین تر و ضعیف تر است. تا زمانی که به طور کامل این کار را کنار می گذارد. این روشی است که باید فرزندتان را تربیت کنید و هوستان را مهار کنید.

 

لیندا وسمر اندروز

Linda Wasmer Andrews