رابطه پول و شادی؛ چه بخریم تا شادتر باشیم

رابطه پول و شادی

رابطه پول و شادی؛ چه بخریم تا شادتر باشیم

رابطه پول و شادی؛ چه بخریم تا شادتر باشیم 700 438 ارمغان رشد

چه باید بخرید که شما را خوشحال تر کند؟

تحقیقات بر روی روابط بین پول و شادی پیچیده است، ولی ما تلاش برای فهم بیشتر این موضوع را شروع کرده ایم.
اول درآمد را در نظر بگیرید، تحقیقات نشان می دهد که داشتن حقوق بالا لزوما باعث شادی نمی شود. دنیل کانمن (Daniel Kahneman) و همکارانش در طی تحقیقی دریافتند که شادی با درآمد افزایش می یابد ولی تا یک نقطه ی معین. شادی تنها تا درآمدی حدود 75000 دلار در سال در اشخاص افزایش می یابد، ولی بیشتر از این حد دیگر افزایشی وجود ندارد.
محققین همچنین هم جنبه ی شناختی و هم جنبه ی احساسی شادی را کشف کردند، ترکیبی از شادی، لذت و لبخند و خنده. اگرچه شادی روحی تنها تا 75000 دلار افزایش می یابد، ولی عوامل دیگری همانند داشتن روحیه ی خوب و یا تنها نبودن وجود دارد که بهتر می توانند شادی را اندازه گیری کنند.
مطالعات اخیر نشان می دهد که خرج کردن پول برای گذراندن زمان آزاد نسبت به خرید وسایل منجر به شادی بیشتر می شود. در این مطالعه به شرکت کنندگان پول داده شد تا برای زمان آزادشان از آن استفاده کنند و یا اگر می خواهند برای خانه شان خرید کنند. نتایج این تحقیق نشان می داد که زمان آزاد شادی بیشتری به همراه داشته است.
ما باید اندکی فراتر از این تحقیقات برویم و فرض کنیم که تفاوت های شخصی نیز در روابط بین شادی و پول تاثیرگذار هستند. اگر برای زمانتان بسیار ارزش قائل شوید، خرج کردن پول برای زمان های آزادتان می تواند بسیار خوب باشد و خرید آخرین و بهترین تلفن همراه شما را آنقدر شاد نمی کند. از سوی دیگر اگر واقعا تلفن همراه برایتان اهمیت دارد و واقعا از داشتن آن لذت می برید و شاد هستید پس با آن شاد باشید. بسنجید که بیشتر چه چیزی را دوست دارید و یا برایتان اهمیت دارد و پولتان را برای آن خرج کنید.

نویسنده: رونالد ای ریجیو
Ronald E Riggio