چرا باید از شکست بترسیم؟

ترس از شکست

چرا باید از شکست بترسیم؟

چرا باید از شکست بترسیم؟ 528 378 ارمغان رشد

ترس از شکست باعث می شود تا کارها را آن طور که باید، انجام دهیم.

بیشتر افراد موفقی که من در موردشان مطالعه کرده ام، از شکست می ترسیده اند. برخی از آن ها نگران این موضوع بودند که ترس از شکست ممکن است تا شغل آن ها را به خطر بیاندازد. برای مثال یکی از آن ها برای من توضیح داد که چگونه میزان اضطرابش افزایش یافته بود و ترس از شکست باعث شده بود تا برای کارش خط قرمزی مشخص کند، اگرچه او همیشه در کارش موفق بود ولی تصمیم گرفت تا به یک روان شناس مراجعه کند تا شاید از این افکار و عواطف منفی خلاص شود.
احساسات ما به دو دسته ی منفی و مثبت تقسیم بندی می شود. موضوع اصلی اینجاست که آن ها چگونه با القای حس مثبت و منفی، به ما انگیزه می دهند. احساسات منفی همانند غم، ترس، عصبانیت، تنفر و شرم به ما انگیزه می دهند که تلاش کنیم تا ازآن ها دور بمانیم. برای مثال شما بر اساس ترستان از کار خطرناکی دوری می کنید، و یا از شرم اینکه دهانتان بوی ناخوشایندی داشته باشد، مسواک می زنید.
افکاری برجسته همانند ترس و شرم وجود دارند که به همراهی ترس ناشی از شکست باعث می شوند تا موفقیت در کارها حاصل شود. در حقیقت، شرم، دلیل اصلی ترس از شکست است. هنگامی که شرم و ترس ترکیب شوند، اضطراب ایجاد می کنند. نتیجه ی این ترکیب احساسات می تواند ایجاد یک انگیزه ی قوی باشد. این حس تنش زا به مغز فرمان می دهد تا به منظور از بین بردن هرچه سریعتر این حس، کار را انجام دهد و به اتمام برساند.
متاسفانه درتحقیقی که نشان می داد ترس از شکست باعث ایجاد موفقیت در افراد می شود، محققین ثابت کردند که این موضوع می تواند برخی ویژگی های ناهنجار را همانند تنبلی و موکول کردن کارها به بعد را تشدید کند.
در همه ی فعالیت ها ترس از شکست می تواند انگیزه بخش باشد. قضاوت و ارزشیابی منفی در مورد خودتان و یا دیگران، می تواند توجه شما را کامل و درست بر روی کاری که باید انجام شود متمرکز کند. اگر ترازی از اضطراب برای هر شخصی وجود داشته باشد که باعث شود آن شخص کارش را به درستی انجام دهد، بهتر است افراد، تراز خود را بدانند و از آن آگاهی داشته باشند. به دلیل اینکه تراز احساسی که هر شخص باید در هر لحظه داشته باشد به فرهنگ، تجارب، و نحوۀ پاسخگویی او به شرایط بستگی دارد. افرادی هستند که ترس از شکست موفقیت آن ها را تضمین می کند و افرادی دیگر با ترکیب حس ترس وشرم تحت تاثیر قرار گرفته و شکست می خورند.
پیش بینی شرایط دشوار، همانند تصور از دست دادن ارزش و اعتبار خود، در ترکیب با حس شرم، حس اضطراب ناشی از آن ها را به یک انگیزه ی قوی تبدیل کرده است.
مردم برای حفظ ظاهر و ارزش های خود تلاش می کنند و اگر احساس کنند که قرار است در شرایط خاصی حس شرم را تجربه کنند، بسیار هوشیارانه عمل خواهند کرد.
اجتناب از حس شرمساری در مراحل تکامل انسان قرار داده شده است تا بتواند وسیله ای برای رسیدن به اهداف باشد. اضطراب ناشی از شرم که در ترس از شکست وجود دارد، پتانسیلی قوی دارد تا برای رسیدن به اهدافمان به ما انگیزه بدهد.

نویسنده: مری سی لامیا Mary C Lamia