مقایسۀ روانشناسانۀ خواب زنان و مردان

مقایسه خواب زنان و مردان

مقایسۀ روانشناسانۀ خواب زنان و مردان

مقایسۀ روانشناسانۀ خواب زنان و مردان 700 350 ارمغان رشد

گاهی دلیل بی خوابی ما شخصی است که کنار ما خوابیده است.

علم روانشناسی مشکل افرادی را که هرشب به دلیل خرخر از اتاق خواب بیرون فرستاده می شوند و افرادی که می خواهند تا این صداها پایان بپذیرد را بررسی کرده است. مطالعات نشان می دهد که زنان بیشتر تحت تاثیر اثرات منفی اختلالات خواب هستند، و خرخر کردن همسرانشان در بالاترین جایگاه لیست این دلایل قرار دارند.
در این مطالعه پی برده شد که زنان بیشتر از مردان مشکلات خوابی را تجربه می کنند که به خستگی در طول روز و ایجاد مشکل در حافظه و تمرکز منجر می شود.
محققین الگوی خواب 750 نفر را که تحت درمان برای مشکل بی خوابی بودند را در طول 2 سال بررسی کردند. نزدیک به 50 درصد از زنان مشکل جدی ضعف خواب داشتند، این رقم در مردان 27 درصد بود. مشکلات حافظه نیز در میان زنان بیشتر از مردان دیده می شد. 80 درصد از آنان گزارش کرده بودند که به دلیل مشکل در خواب شبانه، دچار ایجاد نقص در حافظه شده اند و تقریبا 90 درصد ادعا کرده بودند که تمرکزشان مشکل پیدا کرده است.
یکی از دلایل بدخوابی در زنان خرخر کردن همسرانشان است. تقریبا 63 درصد از مردان بیان کردند که خرخرشان باعث بیدار کردن همسرانشان شده، در نتیجه مجبور می شوند تا اتاق را ترک کنند.
اگرچه خرخر کردن در ابتدا همانند یک مشکل کوچک در رابطه به نظر می رسد، ولی در واقع اینطور نیست. شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد سازگاری در خواب زوج ها به صورت مستقیم بر شادی رابطه ی آن ها اثر می گذارد.
خواب در زندگی ما از آنچه که فکر می کنید اهمیت بیشتری دارد، و زمانی که همسرتان دلیل بی خوابی شما باشد، ممکن است رابطه تان دچار مشکل شود.
از سویی دیگر مردان بیشتر از زنان از مشکل خرخر_ ایست موقتی تنفس در خواب_ رنج می برند. این اختلال می تواند به افسردگی و برخی مشکلات سلامتی دیگر منجر شود.

نویسنده: دیوید دیسالوو
David Disalvo