آینه باعث می شود تا بهتر رفتار کنید.

آینه شخصیت

آینه باعث می شود تا بهتر رفتار کنید.

آینه باعث می شود تا بهتر رفتار کنید. 700 415 ارمغان رشد

ارادۀ قوی بسیار با ارزش است.

ارادۀ قوی بسیار با ارزش است و بیشتر افراد تمایل دارند تا ارادۀ خودشان را بالا ببرند. یکی از روش هایی هایی که می توانیم به کار ببریم نظارت است. هرچه بیشتر در مورد اینکه چه کاری واقعا انجام می دهیم آگاهی داشته باشیم. (نه کاری که آرزوی انجامش را داریم و یا تصور می کنیم که انجامش داده ایم) کنترل بیشتری بر خودمان خواهیم داشت. نظارت به صورت اتوماتیک خودآگاهی ما را افزایش می دهد، و خودآگاهی کلیدی است برای رسیدن به اراده ای قوی.
در واقع در برخی مطالعات، حضور یک آینه که هر فرد در هنگام انجام فعالیت خودش را در آن تماشا می کرد، باعث می شد تا اشخاص در راه درستی کارشان را به انجام برسانند.
از سوی دیگر تحقیقات نشان داده است که عدم موفقیت در نظارت بر خودمان یکی از دلایل اصلی از دست دادن اراده است. همزمان با اینکه خودآگاهی در فرد از بین می رود، رفتار شخص نیز تغییر می کند.
به همین خاطر هرچیزی که توانایی نظارت بر خودمان را کاهش دهد، اراده ی ما را از بین می برد. در اینجا پنج روش برای دوری از شرایطی که نظارت بر خود در آن سخت می شود، وجود دارد:

1. از نوشیدن الکل پرهیز کنید. الکل خود آگاهی را کاهش می دهد، یعنی چیزی که برای مردم اهمیت دارد. الکل بر رفتار ما تاثیر می گذارد.

2. مراقب این باشید تا در گروهی که هستید غرق نشوید. بودن در یک گروه باعث می شود تا ارزیابی رفتاری ما نسبت به استانداردهای شخصی خودمان دشوار شود. برای مثال هرچه گروه بزرگتر باشد، بیشتر تمایل داریم تا بخوریم.

3. به خودتان اجازه ندهید تا بیش از اندازه خسته و مضطرب شوید. گفتنش آسان تر از عمل کردن به آن است. می توانید از روش های راحت ترهمانند بیشتر خوابیدن و انجام راهکارهایی برای کاهش استرس شروع کنید. همچنین برای بسیاری از مردم بی نظمی می تواند به استرس منجر شود و نظم خارجی به آرامش درونی.

4. مراقب باشید تا بیش از اندازه با تلوزیون، اینترنت و… سرگرم نشوید. برای مثال، مطالعات نشان می دهد که مردم زمانی که تلوزیون تماشا می کنند بیشتر خوراکی می خورند، و نکته ی جالب اینجاست که زمانی که بیش از اندازه توجه می کنند، نسبت به زمانی که بی حوصله اند بیشتر می خورند.

5. مراقب افکار تان که با انتقاد از خودتان باعث ناراحتی تان می شود باشید. این نوع افکار باعث می شوند تا از نظارت بر خود دست بکشید.

نویسنده: گرچن روبین
Gretchen Rubin