ژنتیک نقش مهمی را در اختلال اضطراب اجتماعی ایفا می کند

رابطه کمرویی و ژنتیک

ژنتیک نقش مهمی را در اختلال اضطراب اجتماعی ایفا می کند

ژنتیک نقش مهمی را در اختلال اضطراب اجتماعی ایفا می کند 700 393 ارمغان رشد

مطالعات یافته اند که ژنتیک نقش مهمی را در اختلال اضطراب اجتماعی ایفا می کند.
ژن حامل سروتونین به اختلال اضطراب اجتماعی مرتبط است.

محققین در انستیتو ژنتیک انسان در دانشگاه بون آلمان کشف کرده اند که یک ژن خاص حامل سروتونین به اختلال اضطراب اجتماعی افراد پیوند خورده است.
اختلال اضطراب اجتماعی (و یا ترس اجتماعی)، یک اختلال روانی رایج و ارثی است که از ترکیب عوامل محیطی و ژنتیکی به وجود می آید. تا به حال مطالعات ژنتیکی بر روی این موضوع بسیار اندک بوده است. بر طبق گفته ی محققین: “این بزرگترین گردهمایی برای تحقیق در مورد ترس اجتماعی است.”
برای این تحقیق محققین آلمانی ژن 321 بیمار مبتلا به این اختلال و 804 فرد سالم را بررسی کردند. آن ها یک تجزیه و تحلیل انجام دادند تا بتوانند ارتباط کمی بین اختلال اضطراب اجتماعی و رفتارهای اجتنابی را مشخص کنند. نتایج شواهدی را فراهم کرد که نشان می داد ژن حامل سروتونین به طور مستقیم با رفتارهای مربوط به اضطراب، مرتبط است.
بازدارنده های بازجذب سروتونین اغلب برای درمان افسردگی و اختلالات مرتبط با اضطراب تجویز می شوند. این باور وجود دارد که این درمان ژن حامل سروتونین را هدف قرار می دهد.
افرادی که از این اختلال رنج می برند از گروه های اجتماعی و مکان هایی که احتمال می دهند تا توسط دیگران قضاوت شوند، دوری می کنند. اختلال اضطراب اجتماعی با علائمی همچون افزایش ضربان قلب، عرق کردن کف دست ها، لرزش، تنگی نفس و غیره همراه است.
بی قراری روانی حاصل از این اختلال اجتماعی باعث ایجاد رفتارهایی اجتنابی می شود که به دوری از ارتباط اجتماعی رو در رو می انجامد. ترس از رو در رویی اجتماعی می تواند به انزوا و تنهایی منجر شود. بر طبق تحقیق اخیری که در دانشکده ی پزشکی دانشگاه پیتسبرگ انجام شد، متاسفانه افرادی با اضطراب اجتماعی که برای ایجاد حس ارتباط در خود بیش از اندازه به شبکه های اجتماعی تکیه می کنند، در واقع در حال وخیم کردن وضعیت انزوای اجتماعی در خود هستند.
سروتونین پیچیده است: سروتونین بیش از اندازه به اختلال اضطراب اجتماعی مربوط می شود.
در سال 1948 زمانی که برای اولین بار سروتونین را در مغز و بدن جداسازی شیمیایی کردند، ابتدا به عنوان سرمی شناخته شد که بر عروق تاثیر می گذاشت، امروزه سروتونین به عنوان یک انتقال دهنده ی عصبی دیده می شود که به تعادل روحیه کمک می کند.
اگرچه ارتباطی قوی بین سروتونین، افسردگی و اضطراب اجتماعی وجود دارد؛ دانشمندان هنوز در تردیدند که کدام در مرتبه ی بالاتری قرار دارد؟ ایجاد ارتباط و یا ایجاد تغییر در بین سروتونین و اختلالات روانی. برای مثال آیا میزان پایین سروتونین به اضطراب اجتماعی منجر می شود و یا ترس اجتماعی باعث ایجاد کاهش در میزان سروتونین می شود؟
جالب است بدانید که مطالعه ای در سال 2015 نشان داد که افراد مبتلا به ترس اجتماعی میزان زیادی سروتونین دارند.
محققین یافته اند که هرچه میزان سروتونینی که فرد بیمار تولید می کند بیشتر باشد، او در شرایط اجتماعی بیشتر مضطرب می شود. این موضوع تردید را در مورد فرضیه ی رایجی که نشان می داد بازدارنده های بازجذب سروتونین با نگه داشتن سروتونین بیشتر به کاهش سطح اضطراب کمک می کند، افزایش می داد.
روی هم رفته، تمامی این تحقیقات جدید، زمانی که صحبت از مشخص کردن تغییرات در انتقال دهنده های شیمیایی پیام در افرادی که از اختلال اضطراب اجتماعی رنج می برند، می شود، پیشرفت های خوبی را نشان می دهند. مطالعات بیشتری باید صورت بگیرد تا نقش پیچیده و مبهم سروتونین و ژن حامل آن را کامل متوجه شویم.
هنوز راه زیادی باقیست تا بتوان دلیل اصلی و ژنتیکی این بیماری را فهمید.

نویسنده: کریستوفر برگلند
Christopher Bergland