رازداری می تواند سلامتی شما را به خطر بیاندازد

رازداری

رازداری می تواند سلامتی شما را به خطر بیاندازد

رازداری می تواند سلامتی شما را به خطر بیاندازد 700 467 ارمغان رشد

پنهان کردن اطلاعات از دیگران به اندازه ی فکر کردن به آن ها استرس زا نیست.

راز مقداری اطلاعات است که یک شخص می داند و نمی خواهد با دیگران در میان بگذارد. این اطلاعات ممکن است شخصی باشد؛ مثلا شخصی این حقیقت را پنهان می کند که یکبار به زندان رفته است. یا مربوط به کار باشد؛ یک کارمند به دنبال کار دیگری است و این را همانند یک راز در دلش حفظ می کند. برخی رازها جنبه ی مثبت دارند؛ مثل پنهان کردن سورپرایز یک جشن تولد.
رازها دو جنبه دارند: اول اینکه احتمالا نگه داری از راز باعث می شود تا نسبت به زمانی که رازی ندارید حس بدتری داشته باشید. دوم اینکه پنهان کردن راز از افرادی که نباید در مورد آن بدانند می تواند باعث استرس شود.
مقاله ای در مجله ی روان شناسی شخصیت و اجتماع توسط مایکل اسلپین، جینسوک چان و مالیا مسون چاپ شده است که جنبه ی دیگری به راز می بخشد.
در این مقاله آن ها بیان کرده اند: مشکلی که در نگه داری از راز وجود دارد این است که شما هدفی از حفظ این راز دارید. معمولا فکر کردن به هدف هایی که هنوز به سرانجام نرسیده اند، آسان تر است. و هنگامی که شما چیزی مربوط به هدفتان را در محیط میبینید، سیستم انگیزشی تان به شما این فرصت را می دهد تا به هدف دست پیدا کنید. برای مثال زمانی که می خواهید یک نامه بفرستید، صندوق های نامه بیش تر از پیش نظرتان را جلب می کند.
این مکانیسم باعث می شود تا شما همیشه رازتان را در ذهن داشته باشید وحتی اگر افرادی که این راز را از آنها پنهان می کنید در اطراف شما نباشند، با این حال دوباره و دوباره به آن فکر کنید. به طورکلی نگه داری از راز ممکن است استرس زا باشد، ولی نه به دلیل پنهان کردن آن از دیگران بلکه به خاطر اینکه شما همیشه به آن فکر می کنید و به خودتان یادآوری می کنید که رازی دارید. این موضوع می تواند باعث ناراحتی شما شود.
محققین این موضوع را در 10 تحقیق جداگانه مورد آزمایش قرار داده اند. در بخش اول مطالعات آن ها، 38 نوع راز را که مردم به طور معمول در زندگی دارند مشخص کرده اند؛ مثل مصرف مواد مخدریا تقلب در کار و بعد از شرکت کنندگانی که سن آن ها حدودا 33 سال بود پرسیدند که کدام یک از این رازها را در طول زندگی شان داشته اند و کدام یک را در حال حاضر با خود دارند؟
از شرکت کنندگان پرسیده شد که زمانی که یک راز را نگه داشته اند چه حسی دارند و معمولا هر چند وقت یکبار به آن فکر می کنند؟
به طور کلی نگه داری از راز باعث می شود تا مردم حس خوبی نداشته باشند. کاهش این حس خوب بیشترمربوط به تعداد دفعاتی است که مردم به رازشان فکر می کنند و کمتر به پنهان کردن راز از دیگران بر می گردد. همچنین نگه داری از راز می تواند سلامتی روحی شما را به خطر بیاندازد.
برای اطمینان از اینکه این نتایج در همه ی گروه ها و همه ی انواع رازها یکسان است، محققین تحقیق خود را بر روی زوج ها هم انجام دادند و همان نتایج همیشگی را کسب کردند.
در تحقیق آخر از شرکت کنندگان خواسته شد تا به صداقت خود امتیاز دهند. نگه داری از راز و مشخصا فکر کردن به آن، حس صداقت را در مردم کاهش می دهد و کاهش در صداقت باعث می شود تا در مورد زندگی شان حس بدی داشته باشند.
این نتایج نشان می دهند که نگه داری از راز می تواند سلامتی روحی و جسمی شما را به خطر بیاندازد. استرس ناشی از فکر کردن به رازی که در دل دارید می تواند باعث ایجاد این خطر شود.

آرت مارکمن