آیا انتقام ارزش تلاش را دارد؟

انتقام

آیا انتقام ارزش تلاش را دارد؟

آیا انتقام ارزش تلاش را دارد؟ 700 393 ارمغان رشد

با تلاش برای انتقام گرفتن از دیگران، به خودمان آسیب می رسانیم.

چرا ما با موضوع انتقام به وجد می آییم؟ این موضوع محتوای بیشتر اجرای اپراها و موضوع اصلی ساعت های پایانی درمان بوده است. برخی مشاوران عقیده دارند که انتقام می تواند تمرین خوبی برای کمک به بیماران باشد تا درد و عصبانیت خودشان را با تصور اینکه چگونه می خواهند از شخصی که سابقا به آن ها آسیب زده است، انتقام بگیرند، تخلیه کنند.
اگرچه اتاق درمان مکان امنی برای بازگو کردن احساساتتان است، ولی تصور انتقام نمی تواند بهترین روش مشاوره باشد. در سالهای اخیر مطالعات بیشتری در مورد اینکه مردم چگونه احساساتشان را پردازش می کنند، انجام شده است. برای مثال در دهه ی 1970 گفته شد مشت زدن به بالش در زمان عصبانیت می تواند از شدت آن بکاهد، ولی تحقیقات امروزی نشان می دهد که این عمل می تواند عصبانیت را افزایش دهد.
انتقام می تواند باعث شود تا در راه رسیدن افراد به اهداف مانع ایجاد شود و فرد بر روی دردهای گذشته متمرکز شود. من باور ندارم که تحمیل درد، آسیب و عصبانیت به شخصی دیگر بتواند به ما برای ادامه ای همراه با آرامش کمک کند. با دور کردن مردمی که دوستشان داریم می توانیم زندگی امروزمان را خراب کنیم. چند سال پیش بر روی پرونده ی زوجی مطالعه می کردم که از یکدیگر جدا شده بودند زیرا شوهر برای خراب کردن زندگی همسر سابقش هر کاری انجام می داد. نامزد جدیدش متوجه شد که نمی تواند با شخصی زندگی کند که تمام وجودش را انتقام تسخیر کرده است، پس رابطه را ترک کرد.
اگر نسبت به شخصی در زندگی تان حس انتقام دارید و اجازه می دهید تا این احساسات شما را کنترل کنند، حدس من این است که شما برای خودتان زندگی نمی کنید. ترک خواسته تان برای انتقام آنقدرها هم که به نظر می رسد دشوار نیست.
اول دریابید که چه زمانی برای رها کردن این حس آمادگی دارید، می توانید انرژی را که صرف این افکار می کنید را به فعالیت هایی با خلاقیت و سازندگی اختصاص دهید. اگر فکر می کنید مغزتان پر از افکار قدیمی است، می توانید همه را پاک کنید تا فضای کافی برای نوشتن یک رمان، شروع یک کار جدید و یا پیدا کردن یک عشق جدید داشته باشید.
رها کردن مشکلات کودکی که برای دهه ها با شما بوده است بسیار دشوار خواهد بود. به بخشش فکر کنید که همانند کلیدی برای قفلی است که شما را در گذشته حبس کرده است. من افراد زیادی را می شناسم که گذشته ی سختی داشته اند ولی توانسته اند تا به روی آن قد علم کنند و زندگی های موفق و عاشقانه بسازند.
یک روش خوب درمان می تواند به شما کمک کند تا ببینید تجربه هایتان به شما در اینکه امروز چه کسی هستید کمک می کند. اگر خودتان و زندگی تان را دوست داشته باشید انجام این کار آسان تر می شود. تنها کاری که باید انجام دهید این است که چیزی را در مورد خودتان پیدا کنید که خشنودتان کند و رابطه ایجاد کند.
کنفسیوس می گوید: ” قبل از اینکه در راه انتقام بیفتید، دو قبر حفر کنید.”

نویسنده: بارتون گلد اسمیت
Barton Gold Smith