نوجوانان، رژیم غذایی و شبکه‌های اجتماعی

نوجوانان، رژیم غذایی و شبکه‌های اجتماعی

نوجوانان، رژیم غذایی و شبکه‌های اجتماعی

نوجوانان، رژیم غذایی و شبکه‌های اجتماعی 700 392 ارمغان رشد

چگونه شبکه های اجتماعی باعث می شوند تا فرزندتان در عادت های ناسالم تغذیه ای باقی بماند.

آیا نوجوانتان دائما در اینستاگرام و اسنپ چت می گردد؟ آیا شبکه های اجتماعی در خانه ی شما داستان های ناراحت کننده ی زیادی ایجاد کرده است؟
اگر اینطور است، شبکه ی اجتماعی را که باعث این اتفاق شده است از فرزندتان دور کنید.
شبکه های اجتماعی مزایای زیادی دارند. به ما کمک می کنند تا با دوستان و آشنایانی که در کشورهای دیگر زندگی می کنند در ارتباط باشیم. همچنین می توانند باعث شوند تا اشخاصی را با علایق و سلایق مشابه با خودمان پیدا کنیم.
ولی زمانی که حرف از اختلالات غذایی می شود، شبکه های اجتماعی روی تاریک خود را نشان می دهند. من با مراجعه کنندگانی مواجه بوده ام که شبکه های اجتماعی باعث ایجاد و تقویت اختلالات غذایی در آن ها شده بود. چیزی که به عنوان یک انگیزه برای داشتن عادت های سالم آغاز شده، به یک چیز کاملا متفاوت دیگری تبدیل می شود.
چرخیدن در شبکه های اجتماعی و مشاهده ی بدن هایی به ظاهر متناسب، خود می تواند به یکی از نشانه های بیماری تبدیل شود: مقایسه و ناامیدی
شبکه های اجتماعی ناچارا باعث می شوند تا شخص زندگی خود را با زندگی دیگران مقایسه کند. افرادی با اختلالات غذایی، بسیار به ظاهر و عادت های دیگران توجه کرده و بیشتر از سایرین از خودشان انتقاد می کنند و بیش از حد از خودشان انتظار دارند.
با داشتن این دورنما، شبکه های اجتماعی خیلی سریع به یک سوخت برای ایجاد رفتارهای ناسالم تبدیل می شوند.
اگر با الگوی مقایسه و ناامیدی در خود و یا نوجوانتان مواجه شدید، توصیه می کنیم که خیلی سریع استفاده از آن را کنار بگذارید. کنار گذاشتن شبکه ی اجتماعی می تواند برای یک فرد مبتلا به اختلال غذایی آزادی بخش باشد. این کار می تواند فضا را برای بهبود روحی، جسمی و عاطفی شخص خالی کند. همانند هر اعتیاد دیگری، مبارزه با اعتیاد استفاده از شبکه های اجتماعی هم دشوار است، ولی در سوی دیگر آن آزادی قرار گرفته است. به این فکر کنید.

نویسنده: جوی جیکوبز
Joy Jacobs