اضطراب و افسردگی را برای بهبود کارآیی‌تان درمان کنید

درمان اضطراب و افسردگی

اضطراب و افسردگی را برای بهبود کارآیی‌تان درمان کنید

اضطراب و افسردگی را برای بهبود کارآیی‌تان درمان کنید 700 404 ارمغان رشد

افسرده و مضطرب هستید و نمی توانید کار کنید؟ یک دوره ی درمان را آغاز کنید.
تحقیقات جدید نشان می دهند که تاخیر در درمان می تواند به مرخصی استعلاجی طولانی تری ختم شود.

سطح بالای افسردگی و اضطراب می تواند بر انجام فعالیت های ما همانند رفتن به سر کار تاثیر بگذارد. بیکاری می تواند باعث استرس و مشکلات مالی شود که خود منجر به اضطراب و افسردگی در افراد می شود.
هرچه شخص بیشتر در مرخصی استعلاجی باشد، بهایی که کارمند و کارفرما باید بپردازند بیشتر می شود، همچنین خطراینکه شخص دیگر نتواند به شغلش بازگردد افزایش می یابد.
درمان های موثری برای اضطراب و افسردگی وجود دارد ولی مردم اغلب یک زمان طولانی را قبل از درمان، بدون کمک می گذرانند. تحقیق جدیدی نشان داده است که شروع سریع تر دوره ی درمان می تواند به زمان بیکاری کمتری منجر شود.
محققین نگاهی بر 2400 مرد و زن انداختند که به دلیل اختلالات افسردگی و اضطراب در مرخصی استعلاجی به سر می بردند. میانگین زمانی که بیکار بودند 6 ماه بود و تقریبا همه ی آنها دو ماه قبل از شروع درمانشان صبر کرده بودند.
افرادی با سنین بالاتر و آن هایی که دوره ی درمان طولانی تری داشتند، مدت زمان بیشتری را دور از محل کار گذراندند. اصلی ترین پیش بینی کننده ی مدت زمان بیکاری، مدت تاخیر برای شروع دوره ی درمان است. آن افرادی که درمان را سریع تر آغاز کردند، زودتر می توانستند به کار خود بازگردند.
بر این اساس محققین مزایای زیادی برای شروع درمان سریع تر نسبت به درمان دیرتر گزارش کرده اند، این گزارش مختص به زمانی است که شرایط روانی مستلزم نرفتن به سر کار است که شامل:

  • رنج بیمار را کم می کند.
  • بهای مرخصی استعلاجی را پایین می آورد.
  • جدایی کارمندان از بازار کار را کاهش می دهد.
  • هزینه ها را برای شرکت کاهش می دهد.

متاسفانه به تاخیر انداختن دوره ی درمان برای اختلالات روانشناسی بسیار رایج است. یک تحقیق نشان می دهد که تنها 40 درصد از کل جمعیت در سال اولی که احساس می کنند حس افسردگی و اضطراب در حال پرورش در درون آن هاست، به دنبال مداوا می روند. 60 درصد دیگر 8 سال درمان را به تاخیر می اندازند.

دلایل معمول برای به تعویق انداختن درمان:

  • خجالت برای کمک خواستن در رابطه با مشکلی که دارند.
  • عدم توانایی پرداخت هزینه های درمان.
  • عدم آگاهی در مورد اینکه چه زمانی برای درمان مناسب است.
  • خودشان می خواهند به تنهایی مشکلشان را برطرف کنند.

بنابراین تلاش برای کاهش علائم، آگاهی را در مورد درمان موثر افزایش می دهد، و بهبود دستیابی به درمان باعث کاهش تاخیر می شود.

نویسنده: سث جی. گیلیهان
Seth J. Gillihan