انواع خیانت جنسی در روانشناسی و دلایل بروز آن

خیانت جنسی در روانشناسی

انواع خیانت جنسی در روانشناسی و دلایل بروز آن

انواع خیانت جنسی در روانشناسی و دلایل بروز آن 700 358 ارمغان رشد

زمانی صحبت از خیانت به حساب می آید که پای تعهد در میان باشد یعنی فرد مجردی که که به هیچ کس تعهد نمی دهد و مرتب با افراد مختلف رابطه جنسی می کند عمل او خیانت محسوب نمی شود در خیانت صحبت از تعهد و پیمان شکنی است یعنی فرد خیانت کننده بدون اطلاع همسرش رفتاری را انجام می دهد که اگر طرف مقابل مطلع شود ناراحت می شود و واکنش نشان می دهد این رفتار ممکن است رابطه جنسی و یا رابطه عاطفی (قربون صدقه رفتن، مسافرت مشترک، هدیه خریدن و…) باشد در همه انواع خیانت غیر از نوع سبک زندگی، فرد خیانت کننده احساس عذاب وجدان دارد.

1ـ خیانت های اتفاقی
در این نوع خیانت، مرد یا زن از هم نارضایتی عاطفی و یا جنسی ندارند بلکه در اثر یک اتفاق مثل مصرف مشروبات الکلی، بارداری همسر، بیماری و مسافرت یکی از زوجین اقدام به برقراری روابط جنسی با فرد دیگر می کند و معمولا رابطه همانجا تمام می شود و بعد از آن موجبات پشیمانی فرد خیانت کننده را سبب می شود.

2ـ خیانت به دلیل نارضایتی
یکی یا هر دو نفر از زوجین که در رابطه از لحاظ جنسی و یا عاطفی تأمین نمی شود به صورت آگاهانه اقدام به برقراری رابطه فرازناشویی برای تأمین نیازهای ارضا شده خود می نماید این افراد اگرچه آگاهانه خیانت می کنند اما احساس عذاب وجدان دارند البته این احساس به مرور زمان و با تکرر خیانت کمرنگ می شود.

3ـ خیانت های ترحمی!
شاید اندکی خنده دار و تعجب برانگیز باشد اما تعداد قابل توجهی از خیانت ها به دلیل ترحم بیش از حد فرد خیانت کننده است این فرد ممکن است هیچ نوع نیاز عاطفی و یا جنسی نداشته باشد اما به صورت اتفاقی با فردی آشنا می شود که دارای مشکلات زیادی است ابتدا در نقش مشاوره دهنده، راهنمایی کننده و.. وارد می شود و سپس برای کمک کردن به فرد دارای مشکل حس حمایتی روز به روز تقویت می شود تا جایی که فرد احساس می کند که راهی برای خروج ندارد در این شرایط فرد کمک گیرنده و دارای مشکل کم کم درخواست حمایت عاطفی و.. را مطرح می کند و فرد حمایت کننده هم ناخواسته پاسخ می دهد.

4ـ خیانت به عنوان یک اعتیاد جنسی
بعضی از افراد شخصیت وابسته دارند بعضی از آنها مواد مخدر مصرف می کنند و بعضی سراغ قمار می روند بعضی از مصرف کنندگان مواد بعد از ترک سراغ رابطه های جنسی متعدد می روند یا ممکن است فردی هیچ نوع مواد مخدری مصرف نکند اما به صورت اعتیاد گونه ای سراغ افراد متعدد برای برقراری رابطه جنسی برود معمولا این افراد از شریک جنسی اصلی خود هم راضی هستند اما مدعی هستند نمی توانند که از روابط جنسی با سایر افراد صرف نظر کنند و به شدت هم از کار خود پشیمان می شوند.

5ـ خیانت همجنسگرایان و یا دوجنسگرایان
این نوع خیانت در میان مردان همجنسگرای مفعول مرد شایع است باور سنتی این است که مردان باید در رابطه جنسی صرفا در نقش فاعل و آن هم با زنان ظاهر شوند وقتی مردان همجنسگرا در رابطه جنسی با مردان فاعل قرار می گیرند بعد از آن به شدت احساس حقارت می کنند و برای بازیابی این احساس حقارت به صورت متعدد اقدام به برقراری رابطه جنسی با زنان متعددی می کنند تا به این ترتیب ثابت کنند واقعا مرد هستند! به صورت وسواس گونه این نوع افراد فکر می کنند شاید زنی هست که به من لذتی فراتر از رابطه با یک مرد می دهد به همین دلیل مرتب با زن های متعدد رابطه برقرار می کنند اما بعد از یک دور باطل برای کسب لذت بیشتر سراغ مردان می روند! این روند تا زمانی که فرد همجنسگرا از پذیرش همجنگسرا بودن خود امتناع می کند ادامه دارد!

6ـ خیانت به عنوان سبک زندگی جدید
در سال های اخیر بسیاری از افراد خیانت هایی را انجام می دهند که در هیچ کدام از دسته های فوق جای نمیگرند این افراد نه اعتیاد جنسی دارند نه وسواس دارند نه نیازجنسی رفع نشده و نه تسلیم اتفاق و حادثه می شوند و نه همجنسگرا و یا دوجنسگرا هستند بلکه به صورت یک سبک زندگی خیانت می کنند این افراد معتقدند اصولا حتی به همسر ، چه زن یا مرد لزومی ندارد تا اخر عمر تعهد داشته باشند در نوع های قبلی طرف حتی اگر اگاهانه این رفتار را انجام می داد معقتد بود که بایستی به همسر پایند بود و خیانت نوعی احساس عذاب وجدان به همراه داشت اما در این رابطه اولا طرف کاملا تعمدی و اگاهانه این کاررا می کند اگر هم به طرف مقابل اطلاع ندهد صرفا برای جدا نشدن اوست احتمالا تعلقاتی مثل فرزند، مسائل مالی و.. در جریان هست که فرد از ترس ضربه زدن به این تعلقات خیانت های خود را آشکار نمی کند در صورتی که اگر مطمئن شود که طرف مقابل اعتراضی نمی کند و ترس از طرد در فرد خیانت کننده از بین برود قطعا خیانت های خود را برملا می کند.

نویسنده: دکتر آرمیتا نوئین
متخصص روانشناسی
عضو هیات علمی – رواندرمانگر