دوپامین: چرا “نه گفتن” آنقدر دشوار است؟

دوپامین

دوپامین: چرا “نه گفتن” آنقدر دشوار است؟

دوپامین: چرا “نه گفتن” آنقدر دشوار است؟ 700 393 ارمغان رشد

بهبودی از اعتیاد می تواند ذهن، بدن و زندگی شما را درمان کند.

“چرا وقتی می داند این کارش باعث آزار من می شود، باز هم ادامه می دهد؟” این یکی از سوالات رایجی است که توسط شخصی که فرد معتاد به مواد و یا رفتارهای آسیب زننده را دوست دارد، پرسیده می شود. شاید این موضوع بتواند به آن هایی که شخص معتادی را دوست دارند کمکی کند، اگر بدانند که متوقف کردن این اعتیاد تنها با خواستن و یا دانستن اینکه فرد با اعتیاد خودش به افرادی که دوستش دارند آزار می رساند، میسر نمی شود. تحقیقات نشان می دهد که ادامه ندادن اعتیاد کار آسانی نیست.
یکی از دلایل اصلی دوپامین است. تحقیقاتی که بر روی مغز انجام گرفته است نشان می دهد که اعتیاد همانند یک خاطره ی قدرتمند است و ترک اعتیاد یک پروسه ی آهسته است که طی آن تاثیر این خاطرات آرام آرام از بین می رود. هم مواد مخدر و هم تجربه هایی که بسیار لذت بخش بوده اند (همانند هیجان بین مرگ و زندگی بودن، جرم و یا اورگاسم) باعث می شوند تا مغز ماده ی شیمیایی به نام دوپامین آزاد کند که یک تجربه ی خوشایند برای مغز است. دوپامین این تجربه ی مهیج را مهم جلوه می دهد و آن را به عنوان یک تجربه ی لذت بخش در حافظه ی بلند مدت نگه می دارد. دوپامین می تواند مغز را در سطح سلولی تغییر دهد و به مغز دستور بدهد که “دوباره انجامش بده” که این امکان بازگشت رفتار و یا استفاده از دارو را حتی بعد از ترک افزایش می دهد. همچنین دوپامین به توضیح اینکه چرا تجربه های مهیج می توانند به اندازه ی مواد مخدر اعتیادآور باشند کمک می کند.
تحقیقات بیشتر بر روی اعتیاد نشان می دهد که دوپامین تنها یک انتقال دهنده ی پیام نیست که باعث حس خوب شود، آن همچنین به مغز می گوید که چه چیزی مهم است و برای زنده ماندن باید به چه چیزهایی توجه کند. هرچه تجربه قوی تر باشد، پیامی که برای تکرار این تجربه به مغز فرستاده می شود نیز قوی تر می شود. به علاوه افرادی که در زندگی شان چیزهای کمتری دارند که نظرشان به آن ها جلب شود، در برابر تجربه هایی که باعث هیجان و هشدار به مغزشان می شود، آسیب پذیرتر خواهند بود.
این تحقیق در مورد دوپامین شرح می دهد که چگونه یک شخص می تواند به چیزی اعتیاد پیدا کند که بسیار برای زندگی خود و اطرافیانش مخرب و آسیب رسان است. این موضوع همچنین توضیح می دهد که چرا مدیتیشن، یوگا و طب سوزنی می توانند موارد کمک کننده ای برای مبارزه با اعتیاد باشند. مبارزه با اعتیاد تنها به اراده بر نمی گردد، بلکه به تغییر بدن، ذهن و زندگی و ساختن تجربه های جدید برای مغز که به عنوان تجربه های مهم و لذت بخش شناخته شود، نیز مربوط می شود. این موضوع همچنین به صبر، درمان، شخصی نکردن موضوع بازگشت اعتیاد و مدت زمانی برای محو شدن خاطرات اعتیاد نیاز دارد.

نویسنده: سامانتا اسمیتستین
Samantha Smithstein