هفت عادت برای داشتن یک ذهن زیبا و شاد

ذهن زیبا و شاد

هفت عادت برای داشتن یک ذهن زیبا و شاد

هفت عادت برای داشتن یک ذهن زیبا و شاد 700 359 ارمغان رشد

شما می توانید برای لذت بردن بیشتر از سروتونین، دوپامین، اوکسی توسین و اندورفین، مغزتان را دوباره سیم کشی کنید.

این قسمت را هر روز انجام دهید، مطمئن باشید از نتایج راضی خواهید بود:

1. به یاد داشته باشید که شما قدرت این را دارید که مسیرهای جدیدی در مغزتان بسازید. (ولی این پشتکار و شجاعتی بیشتر از چیزی که انتظار دارید نیاز دارد. زیرا مسیرهای قدیمی تان از پیش به خوبی شکل گرفته اند و به مرکز درد و لذت شما مرتبط شده اند.)

2. به خودتان یادآوری کنید که ناامیدی هایتان همانند برقی است که کمترین مقاومت را در مغزتان دارد. (شما میتوانید به این برق مکان جدیدی برای جریان بدهید، تنها اگر بر روی یک انتخاب مثبت جدید به مدت 45 روز بدون شکست، تمرکز کنید.)

3. شما می توانید دوپامین را با گام برداشتن به سمت چیزی که می خواهید فعال کنید.
(البته چیزهایی که می خواهیم، در دنیای واقعی قابل پیش بینی نیستند ولی شما همیشه میتوانید انتظاراتتان را بررسی کنید و گام دیگری به سمت آن ها بردارید.)

4. شما می توانید از حس امنیت اوکسی توسین برای برداشتن قدم های کوچک به سمت اعتماد اجتماعی لذت ببرید. (ذهن پستانداران زمانی که یک اعتماد اجتماعی ایجاد می کند، با یک حس خوب به خودش پاداش می دهد. ولی با دقت انتخاب می کند، زیرا اعتماد کردن همیشه هم خوب نیست.)

5. شما می توانید حس خوب سروتونین را با تمرکز بر هرچیزی که دارید، به جای چیزهایی که ندارید، تحریک کنید. (مغز پستانداران مقایسه ی اجتماعی انجام می دهد زیرا این موضوع در طبیعت باعث زنده ماندن آن ها می شود، ولی شما می توانید راه هایی را پیدا کنید تا حس خوبی نسبت به خودتان داشته باشید، بدون اینکه دیگران را از بین ببرید.)

6. خنده باعث آزادسازی اندورفین می شود که حس لذت بخشی ایجاد می کند. پس برای خنده در زندگی تان وقت بگذارید. (شما به چیزی که دوستانتان فکر می کنند خنده دار است، نمی خندید. پس اجازه دهید تا حس شوخ طبعی خودتان راهنمایتان باشد.)

7. زمانی که کورتیزول فعال می شود، از هر کاری که انجام می دهید دست بکشید، زیرا باعث می شود تا هر کاری که انجام می دهید ناخوشایند به نظر برسد. (کورتیزول طراحی شده است تا به شما در مقابل تهدیدهای پنهانی هشدار دهد. پس اگر دو ساعت به بدنتان فرصت دهید تا همه چیز را بررسی کند، خطرهای زیادی را می یابد.)

نویسنده: لورتا جی. برونینگ
Loretta G. Breuning