با هنر سازگاری و حفظ شخصیت، یک کارمند موفق باشید

کارمند خوب

با هنر سازگاری و حفظ شخصیت، یک کارمند موفق باشید

با هنر سازگاری و حفظ شخصیت، یک کارمند موفق باشید 700 467 ارمغان رشد

هنر سازگاری در حالی که شخصیت خود را حفظ می کنید.

توصیه ها برای یک کارمند خوب بودن شامل: خوب کار کردن، سازگار شدن و در عین حال حفظ کردن شخصیت خود می شود.
در اینجا توضیح کامل تری را خواهید دید:

خوب کار کنید، ولی نه خیلی خوب
در بیشتر سازمان ها خوب کار کردن به معنای 14 ساعت کار در روز و یا کشتن خودتان برای تبدیل به یک کارمند حرفه ای، نیست. بیشتر سازمان ها چه دولتی و چه غیر انتفاعی به کارمندان خوب و خیلی خوبشان پاداش می دهند. عالی بودن پاداش دارد ولی به یاد داشته باشید که سازمان ها همانند یک اکوسیستم هستند : اگر بیش از اندازه ایستادگی کنید، یک شکارچی از خودتان قویتر شما را می خورد.
پس برای مثال هدف کار کردنتان را مقدار کمی بیشتر از میانگین محیط کار قرار دهید : اگر بیشتر کارمندان 45 ساعت در هفته کار می کنند و 1 ساعت کامل برای ناهار وقت می گذارند، شما برای 47 48 ساعت برنامه ریزی کنید و آن یک ساعت را به خودتان اختصاص دهید.
البته، در سازمانی که کار می کنید و در برابر خواسته های رئیستان خوب و خیلی خوب عمل کنید. بعد از همه ی این ها نوبت رئیس است : تا به شما تعهد بدهد که از توانمندی های شما استفاده کند، از شما بیش از اندازه کار نخواهد، شما را در برابر بیکاری محافظت کند و به شما ترفیع بدهد. به جز همکاری در اتاق فکر ، سازمان ها با خلاف اندیشان بلند پرواز سازگاری خوبی پیدا نمی کنند.

همرنگ جماعت شوید.
در هر سازمانی متفاوت است اما در بیشتر فرهنگ های سازمانی، سازگار شدن یک امر ضروری است. با همه خوش اخلاق باشید ولی تنها با تعداد کمی دوستانه رفتار کنید. یک یا دوبار در هفته با همکاران و یا حتی رئیستان برای صرف ناهار بروید. اگر تعداد این دفعات بیشتر باشد، فکر نمی کنند که شما به کارتان اهمیت می دهید، بلکه احساس می کنند که تنهایی شان را برهم زده اید.
یکی دیگر از نشانه های سازگاری شرکت در صحبت های دوستانه و خارج از کار است. اگر به طور کلی از آن اجتناب کنید، مغرور به نظر می رسید و اگر بیش از حد در مرکزش قرار گیرید، باعث پایین آوردن شان کاری تان می شوید.

شخصیتتان را حفط کنید.
تصمیم شما برای کار کردن در یک سازمان، یک تعهد ضمنی ایجاد می کند که برخی از ویژگی های شما را به دلیل عرف سازمان فرو می نشاند. عرف های کاری مذکور شامل: لباس پوشیدن مطابق قوانین، خوشرو بودن و بیش از اندازه گله و خودنمایی نکردن، و اجتماعی بودن در حد عرف کاری، می شود.
هنوز راه هایی برای حفط شخصیت تان وجود دارد. برای مثال اگر پیشنهادی دارید که فکر می کنید واقع بینانه است، می توانید مطرحش کنید. اگر نگرانید که این کار شغل شما را به خطر بیاندازد، ابتدا آن را با یکی از همکاران مورد اعتماد خود در میان بگذارید و سپس آن را پیش رئیس خود مطرح کنید.
اگر فکر می کنید مشکلی حرفه ای وجود دارد، سعی کنید تا آن را رفع کنید. البته اگر از یک یا چند همکار خود کمک بخواهید، بهتر است.

شاید مهم ترین کار در شغلتان، ایجاد تغییری باشد که باعث پررنگ شدن نقاط قوتتان و کاهش ضعفتان شود. معمولا خودتان می توانید این تغییرات را به وجود بیاورید البته اگر رئیستان موافقت کند.
اگر احساس می کنید که شغل فعلی تان شخصیتتان را تغییری منفی داده است، آیا انتقال به جای دیگر سازمان می تواند کمکی کند؟ و یا باید حسگرهای فعالتان را کنار بگذارید و با محیط کاری تان سازگار شوید؟ و یا مثل من خودتان را از سازمان جدا کنید و برای خودتان کار کنید؟

نویسنده: مارتی نمکو
Marty Nemko