کودکان جنگ و شوک فیزیکی و روحی حاصل از جنگ

کودکان جنگ

کودکان جنگ و شوک فیزیکی و روحی حاصل از جنگ

کودکان جنگ و شوک فیزیکی و روحی حاصل از جنگ 700 363 ارمغان رشد

شوک پنهان در کودکان جنگ
میلیون ها کودک با شوک فیزیکی و روحی حاصل از جنگ درگیرند.

هجده میلیون کودک در آشفتگی جنگ بزرگ شده اند. در 10 سال گذشته، به دلیل درگیری های نظامی، نزدیک به دو میلیون کودک کشته شده اند، شش میلیون توانایی های خود را از دست داه اند، بیست میلیون بی خانمان شده اند و بیشتر از یک میلیون از سرپرست هایشان جدا شده اند.
در سال 1996 همسر سابق نلسون ماندلا گزارشی در یو ان با تیتر “اثرات جنگ بر کودکان” تنظیم کرد و توجه جهانی را بر این موضوع که در بین قانون گذاران و آکادمی ها بود معطوف کرد. 10 توصیه ای که در گزارش بود قوانینی شد برای راهنمایی کودکانی که تحت تاثیر جنگ قرار گرفته بودند. کارهایی توسط انجمن های بین المللی برای نظارت بر مسائل امنیت، تغییر مکان و نظارت بر حقوق انسانی انجام گرفت ولی برای کودکانی که تحت تاثیر جنگ قرار گرفتند، حمایت های کافی در برطرف شدن نیازهای اجتماعی-روانی و تحصیلی آن ها انجام نشد.
کهنه سربازان جنگی از تصاویر، صداها و بوهایی صحبت می کنند که هنوز در سر دارند. بسیاری از آن ها از کابوس ها، خاطرات و دوره های بحرانی و غمگین حرف می زنند.
یک ضرب المثل آفریقایی وجود دارد که می گوید: “زمانی که فیل ها مبارزه می کنند، علف ها هستند که خراب می شوند.”
کودکانی که در خشونت زندگی می کنند، ترس های زیادی را تجربه می کنند، ترس هایی همانند تخریب خانه هایشان، مرگ والدین و خواهر و برادرانشان، دوستان و همسایه ها . بسیاری از آن ها در شرایطی زندگی می کنند که باید تصمیمات حیاتی و نجات دهنده بگیرند، همانند تصمیم اینکه بکشند یا کشته شوند. آن ها اغلب در شرایطی زندگی می کنند که باور دارند خواهند مرد.
در سال های اخیر فعالان سیاسی و افراد معروف زیادی در این بحث شرکت کرده اند. ژنرال ارتش کانادا درکتاب های خود به نام های ” به شیطان دست بدهید” و “آن ها مثل سربازها می جنگند؛ و مثل کودکان می میرند” از ترس ها و وحشت های خود که در رواندا و ماموریتش برای جلوگیری از تعلیم کودکان برای سربازی شاهد بوده است، می نویسد. فیلم های هالیوودی نیز در این باره ساخته شده اند: هتل رواندا، الماس خونی و…
علی رغم توجه رسانه، واکنش ها محدود بود. اقدام های فوری باید برای افزایش حفاظت و امنیت انجام بگیرد ولی واکنش های سازنده همانند توانبخشی مسائل مربوط به شوک و مشکلات اجتماعی- روانی کودکان به طور مناسب انجام نشده است، اگرچه نیاز و خواسته ی بعضی جوامع برای این کمک ها بسیار بالاست.
در مصاحبه های روانشناسی بیشتر از 60 درصد کودکان بیان کرده اند که حتی برایشان اهمیتی ندارد که بزرگ شوند. در حالی که انجمن جهانی سعی دارد تا سلامت روانی را در اولویت قرار دهد، میلیون ها کودک تحت تاثیر جنگ با تجربه ی شوک و ضربه ی روحی، بدون هیچ حمایتی در حال زندگی هستند.
کودکانی بین سنین 12 تا 18، سال های بیشتری را با این درگیری های خشونت آمیز گذرانده اند و دست و پا می زنند تا از فکر به آن سال ها و ضربه ای که دیده اند خلاص شوند. در مصاحبه ای با پناهندگان ساکن کمپ، پی برده شد که احساس افسردگی، اضطراب، ناامیدی، غم، عصبانیت و ترس به میزان زیادی در بین کودکان جنگ وجود دارد.
همسر نلسون ماندلا گزارش کرده است که ” خشونت فیزیکی، جنسی و عاطفی که کودکان تجربه می کنند، دنیای آن را از هم می پاشد. جنگ پایه ی زندگی کودکان را فرو می پاشد، خانه هایشان را تخریب می کند، آن ها را از اجتماعشان جدا می سازد و اعتماد آن ها را نسبت به بزرگسالان از بین می برد.”
بدون کمک انجمن های جهانی، بیشتر این کودکان این بارهای سنگین را تا سنین بزرگسالی با خود حمل خواهند کرد.
کمک های انسانی اغلب برای مواردی است که قابل دیدن، اندازه گیری و ساختن است: غذا، دارو، آجر و سیمان. ضربه ی روحی قابل دیدن نیست.
به منظور توجه بر نیازهای سلامت روحی کودکان جنگ، از آن جایی که آن ها به اهداف صلح آمیز آینده مربوط می شوند، مداخلات بین المللی با تمرکز بر روی روابط متقابل بین پرورش اجتماعی و روانی کودک، در حال انجام است. این مداخلات روانشناسی نه تنها در عواطف و احساسات و همدلی بهبود ایجاد می کند، بلکه تغییرات مهم در بین کودکان و محیط اجتماعی را تشخیص می دهد. منظور از محیط اجتماعی جایی است که درآن رفتارهای اجتماعی و حس وابستگی پرورش می یابد.

نویسنده: رابرت تی مولر
Robert T Muller