تاثیر بی تفاوتی بر نابودی روابط زناشویی

حسادت

تاثیر بی تفاوتی بر نابودی روابط زناشویی

تاثیر بی تفاوتی بر نابودی روابط زناشویی 700 393 ارمغان رشد

زمانی که به شریک زندگی تان بی توجهی می کنید، این چیزیست که فکر می کند.
تحقیقات جدید تاثیر بی تفاوتی را بر نابودی روابط بررسی می کنند.

تلفن های هوشمند نزدیک به 10 سال است که با ما هستند و بخش بزرگی از زندگی ما را فرا گرفته اند. ما از آن ها برای عکس گرفتن، متصل شدن به شبکه های اجتماعی، خواندن خبر و بازی کردن استفاده می کنیم. بعضی افراد تلفن های همراه خود را به عنوان آخرین چیز در شب و اولین چیز در صبح چک می کنند. مسافران قطار و اتوبوس دائما به تلفن های خود خیره می شوند، حتی در خیابان هم بی اعتنا به دیگران تلفن خود را چک می کنند. شکی نیست که تلفن ها رفتار و زندگی ما را تغییر داده اند.
تلفن های هوشمند راهی را برای مردم فراهم می کنند تا آن ها بتوانند با خانواده و دوستان خود رابطه ی نزدیکی داشته باشند ولی استفاده ی بیش از حد به این معناست که استفاده کنندگان از ارتباط های حضوری سرباز می زنند. زمانی که در کنار شخصی هستید مشغول کردن خودتان با تلفن همراه بی تفاوتی به آن شخص به حساب می آید و در یک ارتباط اجتماعی کاری بی ادبانه و ناپسند محسوب می شود.
اگر بی تفاوتی بی ادبانه و ناپسند است، تاثیر این رفتار بر روابط عاشقانه چیست؟ آیا به دلیل نزدیکی روابط در یک رابطه ی رمانتیک دو طرف این رفتار را تحمل می کنند و یا نتیجه ی برعکسی دارد؟ آیا تفاوت در جنسیت در واکنش های احساسی نسبت به بی تفاوتی تاثیر دارد؟
تلفن های هوشمند می توانند در روابط رو در رو مداخله کنند و مزاحمت ایجاد کنند. اگر یکی از زوج ها در زمانی که در کنار یکدیگر هستند، در تلفن همراه خود غرق شود، این موضوع شریکش را بسیار ناراحت می کند. هر چیزی که در روابط دو شخص باعث ایجاد مزاحمت شود می تواند ناراحتی ایجاد کند، ولی آیا تلفن همراه مشکلات بیشتری به همراه دارد؟ آیا بی تفاوتی باعث ایجاد این ناراحتی شده است، به دلیل اینکه یکی از آن ها احساس می کند که به او بی توجهی شده است؟ و یا موضوع از این فراتر می رود و باعث ایجاد حس حسادت در آن ها می شود، چون احتمالا فکر می کنند که شریکشان در حال صحبت با یک شخص سوم است؟ به یاد داشته باشید یکی از دلایل حسادت، خطری است که از سمت یک شخص سوم رابطه را تهدید می کند.
هانا کراسنووا (hana krasnova) و همکارانش تحقیقی بر روی حسادت در بی توجهی یکی از زوج ها و نتایج آن بر رابطه انجام دادند. آن ها افرادی را بین سنین 26 تا 40 انتخاب کردند، این گروه سنی بیشتر تمایل به استفاده از تلفن همراه دارند ، در حالی که به دنبال یک رابطه ی رمانتیک و خوب هم هستند. محققین از آن ها خواستند تا به آخرین باری که شریکشان در حضور آن ها به مدت طولانی از تلفن همراهش استفاده می کرده است، فکر کنند. گزارشات شرکت کنندگان اینگونه بود:
زمانی که آن ها با هم در خانه بودند. (33.6 درصد)
در رختخواب قبل از اینکه بخوابند. (19.6 درصد)
زمانی که در خانه با یکدیگر غذا می خوردند. (9.8 درصد)
زمانی که باهم به بیرون می رفتند. (4.5 درصد)
(باقی پاسخ ها تماشای تلوزیون، قدم زدن و خرید بود.)

زمانی که از آن ها خواستیم تا احساسشان را در آن شرایط بیان کنند، گزارشات اینگونه بود:
بی توجهی (28.6 درصد)
عصبانیت (19.4 درصد)
ناراحتی/رنج (11.1 درصد)
بی حوصلگی (3.2 درصد)
بی تفاوتی (38.1 درصد)
شادی (4.4 درصد)
تنها تفاوت در بین دو جنسیت گزینه ی شادی بود، مردان درصد بالاتری شادی را گزارش کرده بودند. در حالی که زنان بیشتر عصبانیت، ناراحتی و بی تفاوتی را گزارش کرده بودند.

در مرحله ی بعد محققین در مورد روش های کنار آمدن با بی توجهی پرسیدند. پاسخ ها به شرح زیر بود:
بالا بردن صدا ، مثلا درخواست کردن برای ادامه ندادن کار شخص مقابل (27.1 درصد)
کنجکاو شدن و نگاه کردن به صفحه ی گوشی زوج دیگر (7.3 درصد)
تقلید کردن، مثلا هرکاری که طرف مقابل انجام می دهد، آن ها هم انجام می دهند. (6.9 درصد)
کار دیگری انجام دادن (13 درصد)
وفاداری هماندد نشان دادن تحمل، صبر و درک. (22.3 درصد)
احساس منفی داشتن_ عصبانی شدن. (7.3 درصد)
عکس العمل نشان ندادن. (22.3 درصد)
در مقایسه ی تفاوت در جنسیت، مردان بیشتر با واکنش های صبر و درک پیش می رفتند.مردان در مقایسه با زنان دوبرابر بیشتر رفتار تقلید کردن از خود نشان می دهند. به طور کلی به نظر می رسد که مردان در برابر رفتار بی توجهی و بی تفاوتی نسبت به زنان واکنش های مثبت تری از خود نشان می دهند.
در نهایت محققین ارتباط بین بی تفاوتی زوج، حس حسادت و همبستگی رابطه ای را مورد آزمایش قرار دادند. آن ها پی بردند که تنها مسئله ی اینکه شخص احساس کند که مورد بی توجهی قرار گرفته است بر همبستگی تاثیر نمی گذارد بلکه این همبستگی بیشتر تحت تاثیر حس حسادتی است که در شخص مقابل کسی که از تلفن همراه استفاده می کند، ایجاد می شود.
اگرچه حسادت را اغلب رقابت با شریک احساسی تفسیر می کنند ولی حسادت را می توان در شرایط گوناگونی تجربه کرد، برای مثال زمانی که همسر با دوستانش وقت می گذراند و یا مدت زیادی کار می کند. به طور کلی حسادت می تواند با نابودی رابطه همراه باشد. تحقیقات نشان می دهد که ما از سال های گذشته احساسات تنش آمیز را بیشتر در مقابل موجودات زنده و در روابط داشته ایم تا اشیاء غیر زنده.
به نظر می رسد که ما بیشتر تلفن های هوشمند را به عنوان وسایلی اجتماعی می بینیم زیرا آن ها قادرند تا با دیگران ارتباط برقرار کنند. به طور کلی به نظر می رسد که بی تفاوتی خود باعث مشکل نمی شود بلکه حس حسادتی که با ایجاد رابطه بین همسر و شخص سوم ایجاد می شود به همراه بی تفاوتی حاصل از آن می تواند رابطه را به نابودی بکشاند.

نویسنده: مارتین گرف
Martin Graff