امر مقدس و نقش روانشناختی معنویت در زندگی ما

معنویت

امر مقدس و نقش روانشناختی معنویت در زندگی ما

امر مقدس و نقش روانشناختی معنویت در زندگی ما 700 350 ارمغان رشد

چیزهایی که برای شما ارزشمندند.
“مقدس” دو معنی دارد. یک معنی معنویت است و دیگری چیزی ارزشمند.

پیدا کنید چه چیزی برای شما مقدس است و چرا؟
کلمه ی مقدس دارای دو معنای متفاوت است. اولین معنا می تواند با مذهب و معنویت ارتباط داشته باشد. دومین معنا بسیار گسترده تر است و می تواند چیزهایی مانند مراقبت و حفظ چیزی ارزشمند، احترام و از خود گذشتگی، صداقتی که بین شریک زندگی تان و شما وجود دارد، حقوق بشر، برقی که در چشم کودکان است و یا اشتیاق برای درستی و صلح را در برمی گیرد.
هر دو معنای این کلمه من را تحت تاثیر قرار می دهد. برخی از افراد تنها با یکی از معانی سر و کار دارند.
من فکر می کنم که همه ی ما از خداشناس، تجاهل گرای و یا بی دین به یک چیزی نیاز داریم که در قلبمان جای بگیرد و احساس کنیم که آن با ارزشترین و لایق حراست و حفاظت است. زندگی ای را تصور کنید که در آن هیچ چیزی برایتان مقدس نیست. برای من این زندگی تهی و خاکستری است.
کارهای وحشتناکی به اسم مقدسات آشکارا صورت می گیرد، اما این کارهای وحشتناک به دلایل های دیگری انجام می شوند: مفهموم تقدس صرفا به معنای منبع رفتارهای بد نیست. و فقط چون برخی افراد به اسم چیز دیگری بد رفتار می کنند، به این معنا نیست که ماهیت خوب آن تغییر کرده باشد.
چیزی که برای شما مقدس است شامل باور مطلقی می شود که آن را از سایر چیزهای زندگی تان جدا می سازد.
اگر مثل من باشید، فراموش می کنید که چه چیزهایی برایتان ارزشمند است. اما زمانی که نشانی از آن می بینید آن ها را به یاد می آورید. برای مثال ریمایندر تلفن همراهتان که تاریخ تولد یک کودک، تاریخ عروسی و یا ختم را به شما یاد آوری می کند. و یا زمانی که در جنگل راه می روید، یاد راه بازگشت به خانه می افتید. این موارد در زندگی تان بسیار حائز اهمیت هستند و به حفاظت و مراقبت شما نیاز دارند.
چگونه؟ به عنوان مرور، فکر کنید که چه احساسی در مورد واژه ی “مقدس” دارید. آیا این احساسات ترکیب شده اند؟ آیا افزایش بنیادگرایی مذهبی در سرار جهان در دهه های اخیر و یا جنگ های فرهنگی بر رفتار شما در مقابل واژه ی ” مقدس” تاثیرگذار بوده است؟ در زندگی خودتان آیا مواردی وجود داشته است که دیگر برایتان مقدس نباشد؟ آیا احساس می کنید که می توانید از چیزهایی که برایتان مقدس است نام ببرید، حتی اگر برای دیگران مقدس نباشد؟
راه های زیادی وجود دارد که شما می توانید مشخص کنید که چه چیزهایی برایتان اهمیت دارد. شاید همین حالا هم می دانید. حتی می توانید در زمان ها و مکان هایی که دوست دارید همانند ساحل دریا، نشستنن بر صندلی مورد علاقه تان در حالی که چای می نوشید و یا در مسجد و یا کلیسا تفکر کنید و از خودتان بپرسید که : چه چیزی برایتان مقدس است؟ چه چیزی در شما حس حفاظت را برمی انگیزد؟
پاسخ های گوناگونی به ذهن انسان های گوناگون می رسد. شاید نشود حتی آن ها را بیان کرد. برای بسیاری از مردم، این پاسخ متعال، عرفانی و فراتر از زبان است. هر پاسخی را که دریافت می کنید، بررسی کنید که چگونه می توانید آن را در زندگی به کار بگیرید . روزتان چگونه می گذرد اگر آن را با این احساس آغاز کنید که چیزی برایتان مقدس است؟
بدون استرس و فشار ببینید که تا چه حد می توانید در مقابل این چیز مقدس متعهد شوید.
مقدسات می توانند یک گنج، پشتوانه ی گرم، یک راز، یک روشنایی و یک پناهگاه برای شما باشند.

نویسنده: ریک هنسون
Rick Hanson