آیا رویاها سرچشۀ افسانه ها هستند و یا موضوع برعکس است؟

افسانه و رویا

آیا رویاها سرچشۀ افسانه ها هستند و یا موضوع برعکس است؟

آیا رویاها سرچشۀ افسانه ها هستند و یا موضوع برعکس است؟ 700 384 ارمغان رشد

بسیاری از افرادی که در مورد افسانه ها و رویاها مطالعه کرده اند، عقیده دارند که این دو شباهت های بسیاری با یکدیگر دارند. هردو در مورد یک قهرمان صحبت می کنند (خواب بیننده برای خواب و یک شخصیت قهرمان و ماوراءالطبیعه برای افسانه ها) و در یک مکان غیر واقعی اتفاق می افتد. در افسانه و رویا قوانین فیزیک همیشه رعایت نمی شود. اتفاقات عجیب و غریبی رخ می دهد و اغلب نوعی درگیری وجود دارد. در رویا و افسانه می توانید اوج و جزئیات را نیز ببینید.
اگرچه در این موضوع که رویا و افسانه شباهت های زیادی با یکدیگر دارند، تردیدی وجود ندارد، ولی من هیچ گاه با بحث هایی که نشان می داد رویا سرچشمه ی افسانه هاست ویا برعکس، موافق نبودم. همانطور که شباهت هایی بین این دو وجود دارد، تفاوت هایی نیز می توان یافت. ما باید به تفاوت ها هم توجه کنیم تا بتوانیم با دقت به صورت جداگانه به هر کدام بپردازیم.
هرچه بیشتر در مورد افسانه می خوانم، بیشتر تحت تاثیر شباهت ها قرار می گیرم. من باور دارم داستان سرایان و حتی افسانه خوانان به روابط میان این دو پی برده اند. اما من هنوز رابطه ای نیافته ام.
چگونه یک پدیده ی فرهنگی مثل افسانه – یک سری داستانی که در اطراف آتش برای هم تعریف می کنیم و در رقص های مذهبی و اعیاد از آن ها استفاده می کنیم- می تواند رویاهای ما را ایجاد کند. رویاها نیز همانند هر موضوع روانشناسی دیگری از یادگیری اجتماعی تاثیر می گیرند پس به نظر می رسد که افسانه می تواند بر مضمون خواب اثر بگذارد.
آیا رویاها می توانند بر رفتار اجتماعی اثر بگذارند؟ از آن جایی که رویاها محصولات غیر داوطلبانه ی ذهن ما هستند، می توانیم رویاهایمان را برای دیگران بازگو کنیم و برای محتوای آن مسئولیتی نداشته باشیم. بنابراین رویا
همانند یک وسیله ی نقلیه ای است که توسط آن می توان مرزها را کنار زد و از عرف جامعه خارج شد. هنگامی که چندین نفر این رویاها را برای یگران تعریف می کنند و این رویاها سال های بعد نیز بازگو می شود، این می تواند شروع یک افسانه باشد.
نکته ی جالب اینجا است که هم در افسانه ها و هم در رویاها رفتارهای غیر اخلاقی نیز می توان یافت. ممکن است در رویا خواب بیننده مرتکب جرمی شود که هیچگاه در بیداری آن را انجام نخواهد داد. برای مثال شما در خواب شخصی را به قتل می رسانید ولی در بیداری فکر به این کار نیز برایتان دشوار است.
در عین حال افسانه ها باعث شده اند تا از محتواییات آن ها در اعیاد، جشن ها، طب سنتی در میان قبایل و دیگران استفاده کنند.

نویسنده: پاتریک مک نامارا
Patrick McNamara