قبل از هر قرار مهمی خود را در آینه چک کنید

چک کردن خود در آینه

قبل از هر قرار مهمی خود را در آینه چک کنید

قبل از هر قرار مهمی خود را در آینه چک کنید 700 439 ارمغان رشد

هشت دلیل برای چک کردن خود در آینه قبل از ملاقات های مهم
روش های شگفت انگیز در استفاده از آینه، برای افزایش موفقیت

امری طبیعی است که قبل از بیرون رفتن از خانه، به آینه نگاه کنید، به ویژه زمانی که می خواهید به یک قرار کاری مهم بروید که باید در آن تاثیرگذار باشید. آینه می تواند بیشتر از چیزی که شما فکر می کنید کارساز باشد. در اینجا هشت روش وجود دارد که با کمک آن می توانید بیشترین استفاده را از آینه ببرید.

1. چک کردن دندان ها
بررسی کردن ظاهر قبل از بیرون رفتن از خانه رایج ترین راه استفاده از آینه است. احتمالا شما هم تجربه ی این را دارید که حواستان با یک تکه سبزی که بر روی دندان شخص مقابلتان بوده است، پرت شده است، و نمی دانستید که باید بیانش کنید یا خیر. و بدتر از آن پیدا کردن غذا بر روی دندان خودتان بعد از یک قرار مهم است.

2. چک کردن حالت بدن
حالت بدن ما به دیگران نشان می دهد که چگونه با ما رفتار کنند. تحقیقات نشان داده است که افتادن شانه ها به سمت جلو ( که معمولا حالت چک کردن تلفن همراه است) حس مطیع بودن شما را به دیگران القا می کند، اما صاف ایستادن با شانه های غقب می تواند به دیگران حس برتری شما را برساند. همچنین حالت شما می تواند بر احساسی که به خود دارید تاثیر بگذارد. برای تغییر حالت بدنی خودتان از آینه استفاده کنید و ببینید که چه احساسی دارد.

3. چک کردن تنفس
منظور بوی دهان شما نیست. من در مورد نحوه ی نفس کشیدن شما صحبت می کنم. اگر مضطرب باشید احتمالا نفستان را حبس می کنید و یا عمیق نفس می کشید. می توانید از آینه برای تصحیح تنفستان استفاده کنید و سعی کنید که از دیافگرام خود نفس بکشید. این روش می تواند شما را آرام کند. محققین پی برده اند که تنفس عمیق می تواند عصب واگوس که باعث کاهش اضطراب می شود را تحریک کند.

4. چک کردن رفتار
بعضی اوقات انرژی ای که فکر می کنید به دیگران می دهید، کاملا با انرژی که دیگران از شما دریافت می کنند متفاوت است. با خودتان روراست باشید. آیا از جلسه می ترسید؟ از مواجهه با آن مضطرب می شوید؟ آگاهی در مورد احساستان و کاری که انجام می دهید برایتان سودمند خواهد بود.

5. چک کردن میزان امیدواری
بعضی اوقات به آنچه که بسیار علاقه مندیم توجه کافی نشان نمی دهیم، زیرا می ترسیم که اگر نتوانیم آن را به دست بیاوریم، ناامیدی شدیدی را تجربه کنیم. ولی در واقع برعکس این موضوع درست است. آگاهی در مورد اینکه چه چیزی می خواهید و پذیرفتن آن، هدفتان را شفاف کرده و به شما انگیزه می دهد تا به دنبالش بروید.

6. چک کردن ترس
اگرچه تصور بدترین چیزی که می تواند اتفاق بیافتد، باعث ایجاد اضطراب می شود اما اگر به آن ها بی توجهی کنیم و وجود آن ها را انکار کنیم، باعث افزایش قدرتشان می شویم. زمانی که ترس به سراغتان می آید، آن رابپذیرید. نفس عمیقی بکشید.

7. دلسوز خود باشید.
به چشمان خود نگاه کنید و از خود بپرسید که چقدر می خواهید به موفقیت برسید و برای رسیدن به آن چقدر تلاش خواهید کرد؟ اگر از خود انتقاد می کنید، تمرکزتان را از شخصی که انتقاد می کند، به شخصی که از او انتقاد می شود تغییر دهید و از چشمان او جهان را ببینید. کمی طرف خودتان را بگیرید و کمی پشت خودتان باشید.

8. حقیقت
به چشمان خود نگاه کنید و از خود بپرسید : “من از این جلسه واقعا چه می خواهم؟ ” و دوباره به چشمان خود نگاه کنید و ببینید که آیا واقعا برای دریافت چیزی که می خواهید آماده هستید یا خیر؟

نویسنده: تارا ول
Tara Well