چهار راه اصلی برای افزایش تمرکز

توجه

چهار راه اصلی برای افزایش تمرکز

چهار راه اصلی برای افزایش تمرکز 700 394 ارمغان رشد

هرچه حواسمان کمتر پرت شود، موفقیت بیشتری را در کاری که می خواهیم انجام دهیم به دست می آوریم.

همانطور که به صفحه ی کلید کامپیوترتان خیره شده اید و بر گزارشی که باید تا پایان امروز آماده کنید تمرکز کرده اید، ناگهان صدای دینگ پیامتان می آید. شما یک پیام دارید.
چه کاری انجام می دهید؟ به ادامه ی کارتان می پردازید؟ و یا پیامتان را چک می کنید؟
پاسخ به این دو راهی دشوار به نوارعصبی که در قسمت مخ پیش سری ،درست در پشت پیشانی تان یعنی مرکز اجرایی مغز قرار دارد، بستگی دارد. یکی از وظایف این قسمت بررسی این درگیری و مشخص کردن اولویت هاست.
توانایی برای متمرکز ماندن بر روی کاری که انجام می دهید و بی توجهی به مواردی که حواستان را پرت می کند، یکی از اصلی ترین مهارت های ذهنی هر شخصی است.
هرچه ما متمرکزتر باشیم، می توانیم موفقیت های بیشتری در کارمان کسب کنیم و در مقابل، تمرکز کمتر باعث موفقیت کمتر می شود.
تمرکز، یک دستورالعمل پنهان در رسیدن به برتری است. می گوییم پنهان زیرا ما عموما به آن توجهی نمی کنیم. کمبود تمرکز در هر کاری می تواند باعث انجام اشتباه آن کار شود. برای مثال تستی برای اندازه گیری میزان تمرکز ورزشکاران یک کالج انجام شد تا عملکرد آن ها را در ترمی که در راه بود اندازه گیری کند. مطالعات نشان می داد که ذهن های سرگردان باعث ایجاد اختلال در فهم دانش آموزان می شود. یک مدیر اجرایی یک روز به من گفت که هر زمانی که در طول یک جلسه ذهنم مشغول است می دانم که فرصت های موجود در آن جلسه را از دست داده ام.
توانایی برای تمرکز همانند یک ماهیچه است. هرچه بیشتر آن را تمرین دهید، قوی تر می شود. در تحقیقی در دانشگاه اموری، محققی به نام وندی هاسنکامپ (wendy hasenkamp) مغز داوطلبان را در حالی که بر روند تنفسشان تمرکز کرده بودند بررسی می کرد. آن ها سعی نمی کردند که تنفسشان را کنترل کنند، بلکه تنها بر جریان طبیعی آن تمرکز کرده بودند.
او متوجه شد که ذهن 4 مرحله را می گذراند تا متمرکز شود:

  1.  بر روی تنفستان تمرکز کنید.
  2. دقت کنید تا ذهنتان درگیر شود.
  3. ذهنتان را از قطار افکار آزاد کنید.
  4. تمرکزتان را به تنفستان برگردانید و همانجا نگه دارید.

دفعه ی بعدی که ذهنتان منحرف شد و متوجه شدید که به چیز دیگری فکر می کنید، دوباره این چرخه را تکرار کنید.
این روشی است که توسط آن می توانید نوار مغزی تان که در قسمت مخ پیش سری و در پشت پیشانی تان قرار دارد، تقویت کنید. این روش باعث می شود تا حواستان را بر هر چیزی که می خواهید متمرکز کنید و زمانی که ذهنتان منحرف شد، باز آن را به جای قبلی اش برگردانید.
ممکن است به نظرتان برسد که این روش آسانی است. می توانید این روش را به مدت یک دقیقه امتحان کنید، و اگر شما هم مثل ما باشید متوجه می شوید که ذهنتان به چندین جای دیگر منحرف شده است.
اگر این تمرین ذهنی مرتب و به صورت مداوم انجام شود، می تواند باعث تقویت تمرکز شما شود و این می تواند به شما کمک کند تا پیامتان را دیرتر چک کنید و گزارشتان را تمام کنید.

نویسنده: دن گلمن
Dan Goleman