آیا می دانید اضطراب و نگرانی همیشه هم بد نیست؟

نگرانی و اضطراب

آیا می دانید اضطراب و نگرانی همیشه هم بد نیست؟

آیا می دانید اضطراب و نگرانی همیشه هم بد نیست؟ 700 350 ارمغان رشد

مضطرب و نگرانید؟ در اینجا به شما می گوییم که چرا این دو برایتان مفید هستند.
در برخی از تجربه های احساسی بد می توان مزایایی هم یافت.

اضطراب به میزان زیادی در جامعه ی ما یافت می شود و به عنوان یکی از نشانه های مشکلات روانشناختی، بسیاری از مردم را برای درمان به مطب های روانشناسی می کشاند. همچنین این موضوع در مورد نوع مزمن آن همانند نگرانی های همیشگی درباره ی شرایط زندگی، به ویژه آن هایی که نمی توانید بر آن ها تاثیر بگذارید و یا آن ها را کنترل کنید، نیز صدق می کند. دو مطالعه ی غیر مرتبط به تازگی اطلاعات مفیدی فراهم کرده اند: این اضطراب و نگرانی می تواند مفید باشد، اگر بدانید چگونه از آن استفاده کنید.
برای بیشتر افراد، اضطراب مزمن و شرایطی، حسی ناخواسته و غریب است. چیزی که اگر ریشه کن نشود، سرکوب می شود. می تواند بر روابط، کار و زندگی تاثیر منفی بگذارد. همزمان با آن برخی از مردم از نگرانی مزمن رنج می برند. نگرانی مزمن از آن جهت با اضطراب متفاوت است که بیشتر مربوط به دودلی ، خودخوری و تفکر در مورد موضوعاتی است که هنوز اتفاق نیافتاده اند و یا هرگز رخ نمی دهند. این حس خارج از کنترل است.
در مطالعاتی بر روی افراد مضطرب (که تشخیص داده شده بود از اختلال اضطراب رنج می برند) محققین دریافتند که ممکن است در بین اضطراب ناشی ازترس وجود نتیجه ی منفی در انجام یک کار و اضطرابی که مربوط به ریسک کردن است، تفاوت هایی وجود داشته باشد.
تحقیقات دانشگاه لندن نشان می داد که ترس ناشی از ریسک کردن در بین افراد مضطرب برجسته تر است. کارولین چارپنتیر رهبر گروه تحقیقاتی بیان کرده است :”افراد مضطرب نسبت به افرادی که اضطراب ندارند تمایل کمتری برای ریسک کردن نشان می دهند.” همچنین اضافه کرد: “این نشان می دهد که ما باید بر روی شجاعت افراد مضطرب تمرکز کرده تا تحمل ریسکشان را بالا ببریم، نه اینکه سعی کنیم تا حساسیت آن ها را در مقابل نتایج منفی کاهش دهیم.”
یافته ها نشان می داد که اضطراب می تواند گاهی کمک کننده نیز باشد؛ با کمک به افراد مضطرب برای اینکه در راه تقویت ریسک پذیری گام بردارند. البته نکته ی قابل توجه اینجاست که مطالعات به اضطراب به عنوان یک مشکل شناختی نگاه می کنند که به بسیاری از مشکلات عاطفی ناخودآگاهی که مانع از ریسک کردن می شوند، بی توجهی می کنند، حتی اگر فرد مضطرب این را نخواهد. اما ترکیب دیدگاهی که توسط محققین ایجاد شده است،به همراه یک درمان خوب برای کنار آمدن با اضطراب ، می تواند راه کمک کننده ای برای رسیدن به ثبات و سلامت روانی باشد.
در مطالعه ی دیگری، تحقیقات بر روی اثرات مثبت نگرانی مزمن انجام شد تا نقش آن را در افزایش سلامت روانی بررسی کنند. تحقیقات نشان می داد که برخی از حالت های نگرانی مفید است. می تواند انگیزه را برای حل یک مشکل فعال کند و بر طبق تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا می تواند در درمان افسردگی و ضربه ی روحی موثر باشد.
تحقیقات نشان می دهند که نگرانی می تواند رفتاری محافظت کننده و پیش گیرانه در مقابل اتفاقات ناخوشایند باشد. همچنین نگرانی می تواند به بازیابی حال خوب بعد از ضربه ی روحی، آماده سازی و برنامه ریزی، بهبود افسردگی و شرکت در فعالیت هایی که سلامتی را ارتقا می دهند، کمک کند. افرادی که نگران هستند، اصولا در مدرسه و محل کار بهتر عمل می کنند، البته اگر در مورد واکنش به اتفاقات استرس زا اطلاعات بیشتری کسب کنند و در حل مسائل موفقیت آمیز شرکت کنند. یکی از مزایای اصلی نگرانی این است که ما را بیشتر با شرایطی که به عمل مربوطند، مرتبط می سازد.
این کلیدی است برای استفاده ی مفید از نگرانی های درونمان که اگر با یک درمان خوب ترکیب شود می تواند کمک کند تا از نگرانی ها استفاده های مثبت و مفید کنیم.

نویسنده: داگلاس لابیر
Douglas LaBier