اولین صفتی که باید در شریک عشقی تان به دنبال آن بگردید.

شریک عشقی

اولین صفتی که باید در شریک عشقی تان به دنبال آن بگردید.

اولین صفتی که باید در شریک عشقی تان به دنبال آن بگردید. 700 350 ارمغان رشد

اگر به دنبال عشق می گردید، این ویژگی مهم ترین مورد است.

اگر قصد آشنایی با شخص جدیدی را داشته باشید، احتمالا در حال بررسی اطلاعات زیادی هستید. خودتان را ارزیابی می کنید و می پرسید:
آیا من واقعا برای شروع یک رابطه آمادگی دارم؟
چقدر برای شخص مقابلم جذاب خواهم بود؟
چگونه متوجه شوم که آیا این شخص، همان شخصی است که من می خواهم؟
و در حالی که اطلاعات خود را ارزیابی می کنید، سوال هایی این چنین می پرسید:
آیا می توانم خودم را با این شخص زیر یک سقف تصور کنم؟
آیا قرار ما به قرار دوم می رسد؟
با در نظر گرفتن تمام این اطلاعات شما باید مسائل مهم را از مسائل غیر مهم تشخیص دهید. می خواهم نظرتان را به چیزی جلب کنم که من فکر می کنم مهم ترین ویژگی بالقوه است که باید در مخاطب عشقی تان به آن توجه کنید. این ویژگی آشکار نیست ولی شما می توانید به وجود داشتن و یا نداشتن آن درملاقات اول پی ببرید.
این ویژگی برای ثبات هر رابطه ی طولانی مدتی ضروری است و خصوصیتی است که هر دوی شما برای ساختن یک رابطه ی عشقی سالم و شاد به آن نیاز دارید.
این ویژگی خودآگاهی رابطه ای است.افرادی که این ویژگی را دارند می توانند:
در مورد تجربه های روابط پیشین و اینکه امروز چگونه رابطه تشکیل داده اند، به راحتی صحبت می کنند.
کاری می کنند که احساساتشان را عمیقا درک کنید، و فقط برای نشان دادن احساساتشان نقش بازی نمی کنند.
مشکلات رابطه را ترکیبی از تقصیرات هر دو نفر می دانند.
بدون دعوا و فرار کردن به بازخورد رفتاری شان گوش می دهند و یا در واقع می توانند فرار و دعوا را در خود مهار کنند و با قلبی باز به بازخوردها گوش دهند.
اگر رابطه ی طولانی مدت می خواهید، باید شخصی را پیدا کنید که خودآگاهی رابطه ای داشته باشد، نه شخصی که دائما در مورد سطح تحصیلات، درآمد، قد و یاهرچیز دیگری صحبت می کند. زیرا عشق طولانی مدت با انتخاب شخصی اتفاق می افتد که در تمام سختی ها با شما خواهد بود. زمانی که با مشکلی روبه رو می شوید، به شخصی احتیاج دارید تا شانه به شانه ی شما بنشیند و باهم راه حلی برای مشکلتان بیابید.
پس چگونه می توانید میزان خودآگاهی رابطه ای یک شخص را ارزیابی کنید؟
در اینجا دو روش برای ارزیابی این ویژگی وجود دارد:

1. الگوی محرک – پاسخ را در آن ها تماشا کنید.
روزهای ما پر از لحظاتی (محرک) است که باید انتخاب کنیم که چه عکس العملی (پاسخ) در برابر آن ها نشان دهیم. توجه کنید که مخاطب عشقی تان در لحظات بد چگونه واکنش نشان می دهد. برای مثال شما برای شام بیرون رفته اید و گارسون غذای اشتباهی برایش می آورد، در رانندگی شخصی از او سبقت می گیرد و …
زمانی که این مشکلات رخ می دهند، یکی از پاسخ های زیر پدیدار می شود:
دعوا: فریاد زدن، سرزنش کردن و طلبکار بودن
فرار: احساس شرم، فرار کردن، سریع مکان را ترک کردن
بررسی لحظه: صبر کردن، مشورت کردن، جمع کردن دیگران دورهم و پیدا کردن راه حلی که به شخصی آسیب نزند.

همه ی ما آماده ی انتخاب عکس العمل دعوا هستیم ولی با وجود خودآگاهی رابطه ای می توانیم از گزینه ی سه یعنی بررسی لحظه استفاده کنیم. می توانیم صبر کنیم، احساساتمان را کنترل کنیم و راه حلی را بیابیم که هم نیازمان را با آن برطرف کنیم و در عین حال به هیچ شخصی آسیبی نزنیم. اگر شریک شما از ویژگی خودآگاهی رابطه ای برخوردار است، می توانید رفتار او را در شرایط گوناگون بسنجید.
چرا اهمیت دارد تا شریکمان بتواند این لحظات سخت را کنترل کند؟
زیرا دیر یا زود ممکن است شما دلیل این لحظات سخت او شوید. ممکن است کاری انجام دهید که از نظر او آزار دهنده، غیرمحترمانه و عجیب باشد. شما می خواهید با شخصی یک زندگی بسازید که به جای سرزنش کردن و منزوی شدن، در زمان عصبانیت رفتاری این چنین داشته باشد: “از کاری که انجام دادی بسیار ناراحت شدم ، می خواهم با حرف هایم به تو کمک کنم، پس به من گوش بده و همچنین می خواهم طوری به حرف های تو گوش دهم که به تو کمک کند.”
این نشانه ی یک خودآگاهی رابطه ای است.

شریک عشقی خوب

زمانی که با مشکلی روبه رو می شوید، به شخصی احتیاج دارید تا شانه به شانه ی شما بنشیند و باهم راه حلی برای مشکلتان بیابید.

2. توجه کنید که چگونه درباره ی روابطشان، به ویژه روابط عاشقانه ی گذشته شان صحبت می کنند.
راه دیگر برای پی بردن به اینکه آیا شریکمان از این ویژگی برخوردار است یا خیر، این است که توجه کنیم که چگونه در مورد رابطه های خود صحبت می کند، به ویژه رابطه های قدیمی عاشقانه. افرادی که از خودآگاهی رابطه ای برخوردار نیستند داستان های عاشقانه ای پر از شرم و سرزنش تعریف می کنند. در بیشتر مواقع خودشان را قربانی جلوه می دهند و دیگران را بازنده و احمق می دانند. در مقابل، داستان افرادی که این ویژگی را دارند شامل مفهوم : ” زمان مناسبی برای رابطه نبود ” بخشندگی : ” او از این رابطه راضی نبود و نمی توانست با من رابطه ی خوبی بسازد.” تمرکز بر رشد : ” دردناک بود ولی من از آن تجربه ،چیزهایی یاد گرفتم”.
اگر با شخصی آشنا شده اید که غذای نپخته اش را با صبر، مهربانی و تقاضای محترمانه بر می گرداند قطعا انتخاب درستی داشته اید و یا اگر شخصی در مقابلتان است که با بخشندگی در مورد عشق سابقش صحبت می کند، به شما تبریک می گوییم.

نویسنده: الکساندرا سولومون Alexandra Solomon