سفرهای خارجی و افزایش ریسک خیانت زوجین

سفرهای خارجی و خیانت زوجین

سفرهای خارجی و افزایش ریسک خیانت زوجین

سفرهای خارجی و افزایش ریسک خیانت زوجین 704 440 ارمغان رشد

آیا در برنامه ریزی های آینده تان سفر نیز وجود دارد؟ مکان های جدید برای همه ی ما جذابند. سفر به تایلند، پرو و فرانسه تجربه های زیادی برای شما به همراه دارد ولی آیا می تواند شما را وسوسه به خیانت کند؟
مزایای سفرهای بین المللی آشکار است.صرف وقت در فرهنگ های گوناگون می تواند تصورات شما را به چالش بکشد، باورها و عقاید جدیدی را به شما معرفی کند، شما را از دایره ی آسایش تان خارج کند و شما را در راهی غیرقابل پیش بینی وارد کند. ممکن است مناظر خیره کننده، عجایب مدرن، آثار باستانی را از نزدیک ببینید، طعم های جدیدی را بچشید، با مردمی با زبان های گوناگون ارتباط برقرار کنید و خودتان را کاملا در یک شرایط جدید قرار دهید.
همه ی این ها خوب است، درست است؟
دانشمندان عقیده دارند، افرادی که دوست دارند سفرهای بین المللی را تجربه کنند، روحیه ی خلاق تری دارند و اغلب در گروه های مسافرتی، کمتر رفتارهای جانبدارانه از خود نشان می دهند. به ویژه سفر انعطاف پذیری شناختی (توانایی برای تفکر به روش های جدید و گوناگون ) را افزایش می دهد. به بیان دیگر سفت و محکم بودن تفکر ما را کاهش و سازگاری آن را در زمان سفرهای خارج از کشور افزایش می دهد.
این ویژگی های شخصی و اجتماعی قسمتی از مزایای سفر را برای ما مشخص می کند، اما در مجله ی شخصیت و روانشناسی اجتماعی مقاله ای با نام جنبه های تاریک سفرهای خارجی به چاپ رسیده است که ویژگی های مثبت سفر را به چالش می کشد.
آیا سفر به خارج از کشور می تواند رفتارهای غیر اخلاقی را افزایش دهد؟
در هشت تحقیق مختلف، لو و همکارانش ارتباط میان سفرهای بین المللی و رفتارهای غیراخلاقی را بررسی کردند. آن ها روش هایشان را بر اساس دیدگاه های زمانی، ارتباطی و تجربی دسته بندی کردند. یک سوال را از دیدگاه های مختلف فرهنگی و از افراد گوناگون پرسیدند و به این نتیجه رسیدند که سفر به خارج از کشور می تواند تمایل انسان را برای شرکت در رفتارهای غیراخلاقی افزایش دهد. البته این استدلال از دیدگاه تجربی بوده است که برخلاف یافته های ارتباطی، می تواند نتیجه ی احتمالی رابطه ی علت و معلولی باشد.
اما یافته های آن ها تا چه اندازه می تواند وسیع باشد؟ آیا سفرهای خارجی می تواند خیانت عاطفی را افزایش دهد؟
محققین بیان کردند که تحقیق آن ها میزان خیانت عاطفی را بررسی نکرده است، بلکه بیشتر بر میزان رفتارهای غیر اخلاقی در تعامل اجتماعی همانند تقلب در یک بازی،دروغ برای کسب پول بیشتر و … تمرکز داشته است.
تفاوت زیادی در بین تقلب در یک بازی که عواقب جدی اجتماعی ندارد و داشتن یک رابطه وجود دارد. 50 سنت در یک بازی، زمانی که آسیبی به شخصی نمی زند با خیانت در یک رابطه، تفاوت زیادی دارد.
سفرهای بین المللی شما را با افراد جدیدی آشنا می کند و شما می توانید خودتان را برای مدتی از دنیای یکنواخت روزمره ی خود رها کنید. این تغییرات باعث می شود تا در برابر اخلاقیات مقید نبوده و به راحتی وارد یک رابطه شوید.
البته بسیاری از زوج ها با یکدیگر سفر می کنند، تحقیقات نشان می دهند، زمانی که زوج ها به همراه یکدیگر چیزهای جدیدی را تجربه می کنند به هم نزدیکتر می شوند. به اشتراک گذاشتن یک تجربه ی هیجان انگیز همانند سفرهای خارجی، می تواند میزان رضایت را در رابطه افزایش داده و از بی حوصلگی در رابطه بکاهد.
و در آخر، تحقیقات زیادی باید انجام بگیرد تا مشخص شود سفرهای خارجی چگونه بر افزایش رفتارهای غیراخلاقی تاثیر می گذارند ولی تحقیق لو و همکارانش این نتیجه را در بر داشت : قرار گرفتن در تجربه های جدید و گوناگون، همانند تجربیاتی که در طول سفرهای خارجی به دست می آید، روشنفکری را در برابر رفتارهای اخلاقی افزایش می دهد.

نویسنده: ترسا ای دیدوناتو
Theresa E Didonato