شخصیتهای گوناگون درونی که از وجودشان بی اطلاعیم

شخصیتهای گوناگون درونی

شخصیتهای گوناگون درونی که از وجودشان بی اطلاعیم

شخصیتهای گوناگون درونی که از وجودشان بی اطلاعیم 700 438 ارمغان رشد

شش قدرت درونی که از وجودشان اطلاع نداشته اید.

چگونه شخصیت های گوناگون می تواند زندگی شما را بهبود ببخشد؟

انسان ها از نقاط قوت زیادی همانند استعداد، مهارت، علاقه و قدرت های درونی برخوردارند. همچنین ما دارای نقاط قوت شخصیتی نیز هستیم.

چه اتفاقی می افتد اگر همه ی این نقاط قوت را در زندگی خود به کار ببریم؟ تصور کنید چه اتفاقی ممکن است رخ دهد. چه چیزی به دست می آورید؟ با چه شخصی ملاقات خواهید کرد؟ چگونه شرایط زندگی تان بهبود می یابد؟

در اینجا شش نقطه ی قوت درونی و راه های استفاده از آن ها را برایتان شرح خواهم داد.

  1. قدرت هویت

این ویژگی بیشتر شرح می دهد که شما چه کسی هستید و یک تصویر کلی از خود اصلی تان را نشان می دهد. این قدرت سه ویژگی دارد:

  • ضروری است (این قدرت برای شخصیت شما ضروری است.)
  • انرژی بخش است ( زمانی که از قدرتتان استفاده می کنید، سطح انرژی و شادابی تان افزایش می یابد.)
  • استفاده از آن آسان است ( این قدرت به صورت طبیعی در شما وجود دارد و نیازی نیست تا به آن فکر کنید.)

مطالعات نشان داده است که استفاده از این قدرت ها موجب شادی طولانی مدت و افسردگی کمتر می شود.

 

  1. قدرت شادی

از میان چندین مطالعه در فرهنگ های گوناگون، تعدادی از این قدرت ها به عنوان قدرتی هایی که بیشتر با رضایت از زندگی در ارتباط هستند، شناخته شده اند. این ویژگی ها به ترتیب رغبت، امید، عشق، قدردانی و کنجکاوی هستند. مطالعات نشان می دهند که این قدرت ها بر روی فاکتورهای عاطفی-روانی که در محل کار استفاده می شوند، همانند عضویت در گروه های کاری تاثیر زیادی دارند.

شخصیتهای گوناگون درونی

ما شخصیتهای درونی گوناگونی داریم که در طی زمان، حذف، فراموش یا سرکوب می شوند

  1. قدرت های پایین تر

گاهی به آن ها قدرت های کمتر نیز نیز گفته می شود. آن ها ضعف، مشکل و یا نقص نیستند. این قدرت ها، آن هایی هستند که شما در مقایسه با سایر قدرت ها برای افزایش و ارزش گذاری بر آن ها وقتی صرف نمی کنید. مطالعات نشان می دهند که تمرکز بر  قدرت های پایین تر می تواند باعث افزایش شادی و کاهش افسردگی شما شود.

 

  1. قدرت های فازی

قدرت هایی هستند که به شرایط بستگی دارند. به بیان دیگر زمانی که شرایط قدرتی را می طلبد که از قدرت های درونی شما نیست، شما می توانید به بهترین نحو با شرایط سازگاری پیدا کنید. برای مثال شخصی در دردسر افتاده است و شما می خواهید با شجاعت به آن کمک کنید. و یا در محل کار مجبور می شوید تا در مدت کوتاهی پروژه ی سنگینی را تحویل دهید.

 

  1. قدرت های میانی

این قدرت ها، قدرت های هویتی شما را بهبود می بخشند. به آن ها “قدرت های حامی” نیز گفته می شود.

یکی از قدرت های میانی خود را انتخاب کنید. چگونه از این قدرت برای بهبود عملکرد یکی از قدرت های خود و یا متعادل ساختن آن استفاده می کنید؟ برای مثال آیا از قدرت امیدواری خود برای خوشبین بودن در شرایط سخت استفاده می کنید؟ این باعث میشود تا پشتکارتان در شرایط سخت افزایش بیابد.

 

  1. قدرت های گمشده

این ها قدرت هایی هستند که می توانند برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرند و به راحتی از ذهن خودآگاه ما حذف می شوند. شاید روزی برخی خصوصیات شما همانند پشتکار و یا شجاعت توسط فرد دیگری سرکوب شده باشد. (والدین، معلم، مدیر، مربی ورزش و یا دوستان) و یا شاید تفکر و عشق به یادگیری تان تحت تاثیر شرایط اجتماعی و فرهنگی تحلیل برود.

نویسنده: رایان ام. نیمیک Ryan M. Niemiec