سه گام برای متوقف کردن دروغ در زندگی مشترک

دروغ در زندگی زناشویی

سه گام برای متوقف کردن دروغ در زندگی مشترک

سه گام برای متوقف کردن دروغ در زندگی مشترک 700 466 ارمغان رشد

دروغ راه حلی اشتباه برای حل مشکلات زندگی زناشویی است.

جک و کارا با یکدیگر زندگی می کنند. جک به کارا گفته است که رابطه ی سابقش به طور کامل تمام شده است، و او با هیچ فرد دیگری در ارتباط نیست، ولی یک روز زمانی که تلفن همراه جک بر روی میز بود، کارا متوجه شد که جک هنوز با آن فرد سابق در ارتباط است. کارا به شدت عصبانی شد و شروع به فریاد زدن کرد.
دروغ می تواند یک رابطه را نابود کند، دروغ ها در شرایط گوناگونی ساخته می شوند. بدترین فروشنده ی دنیا را تصور کنید، فریبکارترین شخصی که قصد دارد نظر شما را جلب کند. این افراد از دیگران به عنوان وسیله استفاده می کنند. از دیدگاه آسیب شناسی، این می تواند به دلیل اختلالات شخصیتی باشد.
در بیشتر رابطه ها دروغ با توجه به شرایط به وجود می آید ودائمی نیست. همین مسئله باعث شد تا کارا خودش را آرام کند. او قلبا باور دارد که جک انسان خوبی است نه یک فریبکار، او اعتقاد دارد که جک ذاتا غیر قابل اعتماد نیست.

مشکلات و راه حل ها
در بیشتر این شرایط جک از شدت ترس و اضطراب به دروغ روی آورده است. شکی نیست که این مسئله در گذشته و در زمان کودکی اش نیز وجود داشته است. گاهی کاربردی و گاهی غیر کاربردی.
در اینجا مشکل، آن شخص سابق نیست بلکه اضطراب جک در مورد عکس العمل کارا است. او دروغ گفت تا از احساس در دردسر افتادن کودکانه و خشم و تنبیه مادرانه ی کارا جلوگیری کند. پس از روی ترس، بدون اینکه به کارا اطلاع دهد با دوست سابقش در ارتباط بود.

چرخه
چیزی که اینجا اتفاق می افتد به وجود آمدن یک چرخه ی ناکارآمد است. احتمالا کارا این حساسیت بالا را نسبت به اعتماد از دوران کودکی و یا رابطه ی پیشینش که به او خیانت شده بود، به دست آورده است. او با حالت هوشیار با جک وارد رابطه شد. سعی کرد تا حد امکان در زندگی جک دخالت نکند ولی حال بزرگترین ترسش در روبه رویش قرار دارد و او از درون از هم پاشیده است.
این اتفاق بزرگترین ترس جک بود. مغزش به او می گفت که در تمام مدت حق با او بوده است و گفتن حقیقت امن نیست و او باید رازنگه دار بهتری باشد.
درگیری هردو می تواند برای همیشه ادامه پیدا کند: کارا عصبانی شود و سعی کند تا جک را تغییر دهد و جک هم داستان می بافد تا کارا آرام شود و بحث پایان یابد.
چرخه اینگونه است:
1. ضربه ی روحی کارا باعث خشم او و درگیری شده و به دروغ گفتن جک منتهی می شود.
2. جک عکس العمل کارا را پیش بینی می کند، دروغ می گوید، باعث عصبانیت کارا می شود، فکر این خشم باعث ترس در جک می شود و کارا را با ترس قدیمی اش روبه رو می کند.
آن ها باید این چرخه را از بین ببرند.

از بین بردن چرخه
این تنها در مورد رابطه ی جک و کارا نیست بلکه این دو تنها یک الگو هستند. جک باید از روحیه ی کودکانه اش دست بر دارد و همیشه حقیقت را بگوید و کارا نیز نباید در مقابل این رفتار جک عکس العمل شدیدی از خود نشان دهد.
مشکل اینجا است که هر دوی آن ها در تصورات خود مانده اند.
جک تصور می کند تنها راه رهایی از این مشکل این است که کارا را عصبانی نکند. کارا تصور می کند تنها راه خلاصی مجبور کردن جک برای گفتن حقایق است. هردو سعی دارند با تغییر یکدیگر این مشکل را حل کنند. این راه حل جواب نمی دهد زیرا با پافشاری برای تغییر شخص مقابل تنها درگیری شدید و شدیدتر می شود.
راه حل کلیدی برای از بین بردن این چرخه ی ناکارآمد این است که هر دو شخص برای تغییر خود تلاش کنند، نه دیگری.

حل کردن مشکلات
کارا باید تمام تلاشش را بکند تا عصبانی نشود. زمانی که با ترسش روبه رو شد باید به جای اینکه به شدت فریاد بزند و شواهدی را که نشان میداد جک دروغ گفته است، به او نشان دهد، بهتر است با جک در مورد احساسش صحبت کند. کارا قصد ندارد که به این شدت عصبانی شود ولی نمی خواهد آن ها را نیز نادیده بگیرد. این مشکلی را حل نمی کند، زیرا جک که بسیار مضطرب است در مورد این مسئله شروع به بحث می کند و توضیح می دهد :” او ابتدا پیام داد، من فقط سعی کردم که مودب باشم.” در حالی که موضوع آن شخص سابق نیست بلکه موضوع صداقت است.
کارا باید واضح بیان کند که: “من در مورد آن شخص ناراحت نیستم، من از دروغ های تو ناراحتم. این به احساسات من ضربه می زند. من نمی توانم این موضوع را در رابطه بپذیرم.”
در کنار آن جک نیز باید تمام تلاشش را برای صادق بودن انجام دهد. او باید مثبت اندیش شود، بیاموزد تا خشمش را کنترل کند، همانند یک بزرگسال رفتار کند، یاد بگیرد که چگونه با عکس العمل های شدید دیگران مواجه و از لحاظ عاطفی آن ها را کنترل کند.
جک همچنین باید دوست سابقش را توجیه کند که کارا از پیام دادن او ناراحت و عصبانی می شود و این ممکن است رابطه ی آن ها را به خطر بیاندازد. همچنین باید بگوید که ارتباط با او به معنای این نیست که جک دوباره او را دوست دارد و یا از علاقه اش به کارا کم شده است. هضم این ماجرا برای کارا آسان نیست ولی اگر بتواند این موضوع را در خودش حل کند، می تواند بسیاری از زخم های قدیمی اش را التیام ببخشد. اگر موفق نشوند باید از یکدیگر جدا شوند.

برای انجام همه ی این مراحل آگاهی و پذیرش مسئولیت کافی نیست، ما به عنصر دیگری به نام شجاعت نیز نیاز داریم.
باید از تمام قدرتتان برای جلوگیری از باخت استفاده کنید.

نویسنده: رابرت تایبی Robert Taibbi