کاهش استرس مبتنی بر مایندفولنس (توجه‌آگاهی)

استرس (فشار روانی-اجتماعی) بخشی جدانشدنی از زندگی پرشتاب امروز است. همۀ ما ناگزیر در معرض استرس‌های مختلفی هستیم که در صورت عدم مدیریت صحیح می‌تواند ما را دچار انواع مشکلات روانی همچون اضطراب، افسردگی یا خشم و عصبانیت سازد. یکی از جدیدترین و مؤثرترین روش‌ها برای برخورد مؤثر با استرس، توجه‌آگاهی (mindfulness) است که اثربخشی آن برای طیف گسترده‌ای از شرکت‌کنندگان با مشکلات مختلف (اضطراب، نگرانی، کمرویی، اعتماد به نفس کم، ضعف توجه و تمرکز، افسردگی خفیف و مشکلات ارتباطی) و همچنین افرادی که مایل به یادگیری روش‌هایی برای غنی‌تر کردن زندگی شخصی و اجتماعی خود هستند، به اثبات رسیده است. دورۀ کاهش استرس مبتنی بر توجه‌آگاهی، آغازی است بر پایان بخشیدن به استرس‌های درونی و خلق زندگانی سرشار از احساس آرامش، رضایت و اعتماد به نفس.

تحقیقات نشان داده که انجام منظم تمرین‌های توجه‌آگاهی کمک می‌کند:

  • با لحظه لحظۀ زندگی خود تماس برقرار کنیم،
  • به جای واکنش نشان دادن به استرس‌ها، به آنها به شیوه‌ای مثبت و مؤثر پاسخ دهیم،
  • روابط خود را با دیگران عمیق‌تر و غنی‌تر سازیم،
  • سلامتی جسمی، حافظه، توجه و مهارت تصمیم‌گیری خود را بهبود ببخشیم،
  • با دردهای جسمی و رنج‌های عاطفی بهتر کنار بیاییم،

مدرس : پیوند جلالی

تعداد جلسات : 6 جلسه

مدت هر جلسه : 2 ساعت

هزینه : تماس بگیرید

ظرفیت: 8 تا 12 نفر

این کارگاه برای چه کسانی مناسب است؟

شرکت در این کارگاه به کلیۀ افرادی که مایلند استرس، اضطراب، خشم یا افسردگی خود را بهتر مدیریت کنند و یا کیفیت روابط بین‌فردی خود را ارتقا دهند، توصیه می‌شود.

 

·         جلسه 1: آشنایی و مبانی

·         جلسه2: شناسایی موانع تمرین

·         جلسه 3: ذهن

·         جلسه4: شفقت

·         جلسه5: پذیرش و تمایل

جلسه6: رها کردن