کارگاه شادی یا غم؟

میان شادی و غم، جاده ایست که دائما از آن گذر می کنیم؛ گاه با توقفی کوتاه و گاه ساعت ها و روزها در حال تجربه ی احساسات خوشایند و ناخوشایند هستیم. ما وجودی به وسعت آسمانیم و احساسات و افکار چون خورشید و ماه و باد و باران از ما عبور می‌کنند و هیچکدام پایدار نیستند. به هنگام غم و رنج تلاشی بی پایان برای از بین بردن آن داریم و در شادی ها با زنجیر در پی نگهداشتن آن هستیم.

کارگاه “شادی یا غم؟” فرصتی است تا با دیدگاه جدیدی به احساسات مان بنگریم و آسمان وجودمان را به تماشا بنشینیم؛ با افسانه های شادمانی آشنا شویم و مفاهیم کنترل و پذیرش را درک کنیم؛ با ریشه ی احساس به عنوان یک واقعیت همیشه در حال وقوع مواجه شویم و با ابزار هنر از میان آنها چون قایقی بر اقیانوس عبور کنیم.

در این کارگاه، “پذیرش” را به عنوان راهبردی عملی در مواجهه با غم و احساسات ناخوشایند تجربه کرده و با ابزار هنر، مفهوم “زندگی در لحظه ی حال” را به کمک تکنیک مایندفولنس تمرین می کنیم و”مشاهده گری” را به عنوان جایگزینی مسلم در برابر “قضاوت کردن” به کار می گیریم

تسهیلگران:

 • نرگس نقوی، کوچ بین المللی عمقی و مربی توسعه فردی، تحلیلگر و تسهیلگر ارتباط با درون از طریق هنر و متد کارل یونگ، درمانگر ACT ، کارشناس نقاشی
 • نگار نقوی ، تسهیلگر مایندفولنس از طریق هنر، کارشناس نقاشی

تعداد جلسات : 1 جلسه

مدت هر جلسه : 3 ساعت

زمان برگزاری:97/4/7

هزینه : تماس بگیرید

این کارگاه برای چه کسانی مناسب است؟

کارگاه شادی یا غم؟ برای همه ی افراد مناسب است اما خصوصا برای شما مناسب است اگر:

 • نیاز به شناخت بیشتر احساسات و کارکرد آنها در زندگی تان دارید
 • اضطراب و نگرانی خود را می خواهید کنترل کنید
 • به هنگام بحران دچار خشم شدید می شوید و خود را ملامت می کنید
 • اغلب دچار سرزنش خود و احساس گناه هستید
 • ترس و شرم رفتار شما را کنترل می کند و در انتخاب و تصمیم گیری به خود متکی نیستید
 • احساس نفرت از خود و دیگری شما را تحت فشار می گذارد

•  از کنترل گری و گفتگوهای ذهنی خسته شده اید و نیاز به پذیرش و عشق بیشتری نسبت به خود دارید

 

 • احساس چیست؟
 • آیا شادی و غم را می توان دو روی یک سکه در نظر گرفت؟
 • تاثیر احساسات بر رفتار ما چگونه است؟
 • آشنایی با افسانه های پریان!
 • بررسی تفکر امروزی شادمانی
 • کنترل گری چیست؟ و راه های مواجهه با آن کدامست؟

 

همراه با فعالیت های هنری و نقاشی به منظور تجربه ی عمیق تر