مرکز مشاوره ولنجک

مرکز مشاوره ولنجک

مکان مرکز مشاوره ارمغان رشد در ولنجک و زعفرانیه بر روی نقشه گوگل

موسسه روانشناسی ارمغان رشد بعنوان مرکز مشاوره ولنجک و زعفرانیه تهران براساس اصل لزوم کنش متقابل میان روان درمانگر و مراجعه کننده که نقش تعیین کننده ای در روند درمان دارد، محیطی را فراهم آورده است تا با بهره گیری از الگوی سازماندهی فضاهای آموزشی و درمانی، مراجعه کنندگان بتوانند با آرامش خاطر مسائل مبتلابه خود را برای رواندرمانگران کلینیک ارمغان رشد جهت بهبود اوضاع شخصی و اجتماعی خود مطرح کنند.

مرکز مشاوره روانشناسی ارمغان رشد در ولنجک

مرکز مشاوره ارمغان رشد در زعفرانیه

با توجه به بافت شهری منطقه، مرکز مشاوره ولنجک بایستی بتواند دسترسی پذیری راحتتری را باوجود ترافیک سنگین در ساعات کاری روزانه و عصرها داشته باشد که قرارگیری موسسه ارمغان رشد در کوچه میرزایی واقع در میدان اعجازی زعفرانیه شرایط لازم جهت دسترسی راحتتر و قابلیت پارک ماشین را دارد.
فضای داخلی کلینیک هم از معماری جدید، نورپردازی مدرن، امکانات آموزشی مناسب، مبلمان متناسب با کارگاهها و جلسات مشاوره بهره می برد.