افسردگی

تست افسردگی بک

افسردگی دارای جلوه های گوناگونی است که افراد به آسانی از تشخیص آن غافل می شوند.این اختلال دارای طیف وسیعی از نشانه ها از قبیل سردرد،یبوست،کم شدن اشتها،کمر درد یا فقط خستگی مزمن است.این تست به شما در رسیدن این مهم کمک می کند.در این پرسشنامه 21 سوال مطرح شده و هر سوال از چهار عبارت تشکیل شده است.هر یک از این عبارت ها در هر سوال بیان کننده حالتی از شخص است.شما باید عبارت های هر گروه را به ترتیب و با دقت بخوانید.سپس در هر گروه عبارتی را انتخاب کنید که بهتر از همه،طرز احساس کنونی شما را بیان می کند.یعنی آنچه را که درست هم اکنون احساس می کنید.پس از انتخاب داخل دایره را تیک بزنید.اگر در هر سوال بیش از یک عبارت را وصف خود می دانید،سعی کنید عبارتی را که ممکن است بیشتر درباره شما صادق باشد را انتخاب کنید.اگر از بین دو یا چند عبارت مربوطه به یک گروه نتوانستید انتخابی را به عمل آورید به حدس و گمان متوسل شوید در هر صورت هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید.این آزمون مخصوص افراد بالای 16 سال است.

ریف امتیاز سوال
1 0 غمگین نیستم.
1 غمگین هستم.
2 غم دست بردار نیست.
3 تحملم را از دست داده ام.
2 0 به آینده امیدوارم.
1 به آینده امیدی ندارم.
2 احساس می کنم آینده امیدبخشی در انتظارم نیست.
3 کمترین روزنه امیدی ندارم.
3 0 ناکام نیستم.
1 ناکام تر از دیگرانم.
2 به زندگی گذشته ام که نگاه می کنم هرچه می بینم شکست و ناکامی است.
3 آدم کاملا شکست خورده ای هستم.
4 0 مثل گذشته از زندگیم راضی هستم.
1 مثل سابق از زندگیم لذت نمی برم.
2 از زندگی رضایت واقعی ندارم.
3 از هرکس و هرچیزکه بگویی ناراضی هستم.
5 0 احساس تقصیر نمی کنم.
1 گاهی اوقات احساس تقصیر می کنم.
2 اغلب احساس تقصیر می کنم.
3 همیشه احساس تقصیر می کنم.
6 0 انتظار مجازات ندارم.
1 احساس می کنم ممکن است مجازات شوم.
2 انتظار مجازات دارم.
3 احساس می کنم مجازات می شوم.
7 0 از خود راضی هستم.
1 از خود ناراضی هستم.
2 از خودم بدم می آید.
3 از خودم متنفرم.
8 0 بدتر از سایرین نیستم.
1 از خودم به خاطر خطاهایم انتقاد می کنم.
2 همیشه خودم را به خاطر خطاهایم سرزنش می کنم.
3 برای هر اتفاق بدی خود را سرزنش می کنم.
9 0 هرگز به فکر خودکشی نمی افتم.
1 فکر خودکشی به سرم زده ولی اقدامی نکرده ام.
2 به فکر خودکشی هستم.
3 اگر بتوانم خودکشی می کنم.
10 0 بیش از حدمعمول گریه نمی کنم.
1 بیش از گذشته گریه می کنم.
2 همیشه گریانم.
3 قبلا گریه می کردم اما حالا با اینکه دلم می خواهد نمی توانم گریه کنم.
11 0 کم حوصله تر از گذشته نیستم.
1 کم حوصله تر از گذشته هستم.
2 اغلب کم حوصله هستم.
3 همیشه کم حوصله هستم.
12 0 مثل همیشه مردم را دوست دارم.
1 به نسبت گذشته کمتر از مردم خوشم می آید.
2 تا حدود زیادی علاقه ام را به مردم از دست داده ام.
3 از مردم قطع امید کردم،به آنها علاقه ای ندارم.
13 0 مانند گذشته تصمیم می گیرم.
1 کمتر از گذشته تصمیم می گیرم.
2 نسبت به گذشته تصمیم گیری برایم دشوارتر شده است.
3 قدرت تصمیم گیری ام را از دست داده ام.
14 0 جذابیت گذشته ها را ندارم.
1 نگران هستم که جذابیتم را از دست بدهم.
2 احساس می کنم هر روز که میگذرد جذابیتم را بیشتر از دست می دهم.
3 زشت هستم.
15 0 به خوبی گذشته کار می کنم.
1 به خوبی گذشته کار نمی کنم.
2 برای اینکه کاری بکنم به خودم فشار زیادی می آورم.
3 دستم به هیچ کاری نمی رود.
16 0 مثل همیشه خوب می خوابم.
1 مثل گذشته خوابم نمی برد.
2 یکی دوساعتی زودتر از معمول از خواب بیدار میشوم خوابیدن دوباره برایم مشکل است.
3 چند ساعت زودتر از معمول از خواب بیدار می شوم و دیگر خوابم نمی برد.
17 0 بیش از گذشته خسته نمی شوم.
1 بیش از گذشته خسته می شوم.
2 انجام هرکاری خسته ام می کند.
3 از شدت خستگی هیچ کاری از عهده ام ساخته نیست.
18 0 اشتهایم تغییری نکرده است.
1 اشتهایم به خوبی گذشته نیست.
2 اشتهایم خیلی کم شده است.
3 به هیچ چیز اشتها ندارم.
19 0 اخیرا وزن کم نکرده ام.
1 بیش از دوکیلو و نیم وزن کم نکرده ام.
2 بیش از پنج کیلو از وزن بدنم کم شده است.
3 بیش از هفت کیلو وزن کم کرده ام.
20 0 بیش از گذشته بیمار نمی شوم.
1 از سردرد و دل درد و یبوست کمی ناراحتم.
2 به شدت نگران سلامتی خود هستم.
3 آنقدر نگران سلامتی خود هستم که دستم به هیچ کاری نمی رود.
21
0 میل جنسی ام تغییری نکرده است.
1 میل جنسی ام کمتر شده است.
2 میل جنسی ام خیلی کم شده است.
3 کمترین میل جنسی در من نیست.