اضطراب

پرسشنامه اضطراب بک (BAI)

لطفا هر عبارت را به دقت بخوانید و مشخص کنید در خلال هفته گذشته تا امروز چقدر از آن علامت در رنج بوده اید. در پرسشنامه بک چهار گزینه هر سوال در یک طیف چهاربخشی از ۰ تا ۳ نمره گذاری می شود.هر یک از ماده های آزمون یکی از علائم شایع اضطراب (علائم ذهنی،بدنی،هراس) را توصیف می کند.نمره ی کل در دامنه ای از ۰ تا ۶۳ قرار می گیرد.

ریف امتیاز سوال
۱ ۰ کرخی و گزگز شدن(مورمور شدن)
۱
۲
۳
۲ ۰ احساس داغ(گرما)
۱
۲
۳
۳ ۰ لرزش در پاها
۱
۲
۳
۴ ۰ ناتوانی در آرامش
۱
۲
۳
۵ ۰ ترس از وقوع حادثه بد
۱
۲
۳
۶ ۰  سرگیجه و منگی
۱
۲
۳
۷ ۰ تپش قلب و نفس نفس زدن
۱
۲
۳
۸ ۰ حالت متغیر(بی ثباتی)
۱
۲
۳
۹ ۰ وحشت زده
۱
۲
۳
۱۰ ۰ عصبی
۱
۲
۳
۱۱ ۰ احساس خفگی
۱
۲
۳
۱۲ ۰ لرزش دست
۱
۲
۳
۱۳ ۰ لرزش بدن
۱
۲
۳
۱۴ ۰ ترس از دست دادن کنترل
۱
۲
۳
۱۵ ۰ به سختی نفس کشیدن
۱
۲
۳
۱۶ ۰ ترس از مردن
۱
۲
۳
۱۷ ۰ ترسیده(حالت ترس)
۱
۲
۳
۱۸ ۰ سوءهاضمه و ناراحتی در شکم
۱
۲
۳
۱۹ ۰ غش کردن(از حال رفتن)
۱
۲
۳
۲۰ ۰ سرخ شدن صورت
۱
۲
۳
۲۱ ۰ عرق کردن(نه در اثر گرما)
۱
۲
۳