اضطراب

پرسشنامه اضطراب بک (BAI)

لطفا هر عبارت را به دقت بخوانید و مشخص کنید در خلال هفته گذشته تا امروز چقدر از آن علامت در رنج بوده اید. در پرسشنامه بک چهار گزینه هر سوال در یک طیف چهاربخشی از 0 تا 3 نمره گذاری می شود.هر یک از ماده های آزمون یکی از علائم شایع اضطراب (علائم ذهنی،بدنی،هراس) را توصیف می کند.نمره ی کل در دامنه ای از 0 تا 63 قرار می گیرد.

ریف امتیاز سوال
1 0 کرخی و گزگز شدن(مورمور شدن)
1
2
3
2 0 احساس داغ(گرما)
1
2
3
3 0 لرزش در پاها
1
2
3
4 0 ناتوانی در آرامش
1
2
3
5 0 ترس از وقوع حادثه بد
1
2
3
6 0  سرگیجه و منگی
1
2
3
7 0 تپش قلب و نفس نفس زدن
1
2
3
8 0 حالت متغیر(بی ثباتی)
1
2
3
9 0 وحشت زده
1
2
3
10 0 عصبی
1
2
3
11 0 احساس خفگی
1
2
3
12 0 لرزش دست
1
2
3
13 0 لرزش بدن
1
2
3
14 0 ترس از دست دادن کنترل
1
2
3
15 0 به سختی نفس کشیدن
1
2
3
16 0 ترس از مردن
1
2
3
17 0 ترسیده(حالت ترس)
1
2
3
18 0 سوءهاضمه و ناراحتی در شکم
1
2
3
19 0 غش کردن(از حال رفتن)
1
2
3
20 0 سرخ شدن صورت
1
2
3
21 0 عرق کردن(نه در اثر گرما)
1
2
3